Vandaag wordt de helft van de tandzorgen niet door de verplichte ziekteverzekering gedekt. Dat komt vooral omdat kronen, bruggen en implantaten niet worden terugbetaald. Om zicht te krijgen op het deel van de tandzorg dat we zelf moeten bekostigen, heeft het socialistische ziekenfonds de facturen geanalyseerd van alle leden die zijn aangesloten bij zijn aanvullende tandzorgverzekering Dentaplan. Daaruit blijkt dat de gemiddelde patiëntenfactuur het hoogst is voor tandprothesen (902,90 euro), gevolgd door orthodontie (115,78 euro). De factuur voor orthodontie lijkt wel mee te vallen. De gemiddelde kostprijs wordt echter op basis van prestaties berekend. Een volledige behandeling, die twee tot drie jaar duurt, kost veel meer. Achter die gemiddelden gaan ook enorme verschillen schuil. De grootste uitschieters stelden de onderzoekers vast bij vaste bruggen (17.211 euro uit eigen zak), kronen (6731 euro), uitneembare prothesen (5998 euro) en implantaten (5781 euro). Ook de factuur voor andere zorgen lopen vaak hoog op, want steeds meer tandartsen zijn gedeconventioneerd en kunnen dus ereloonsupplementen factureren. Uit angst voor die hoge facturen sluiten meer en meer Belgen een bijkomende tandverzekering af bij een ziekenfonds of privéverzekeraar. Het socialistische ziekenfonds pleit voor een extra investering van 500 miljoen euro in de tandzorg. "Nu al hebben we tandzorg met twee snelheden", waarschuwt topman Callewaert. "Komt er geen inhaalbeweging, dan zal de kloof alleen maar groter worden. Vandaag kost een nieuwe tand een bejaarde al twee maanden pensioen en een arbeider anderhalf maandloon" Minister De Block wijst er in Knack op dat elk jaar bijna een miljard euro van de verplichte ziekteverzekering naar de terugbetaling van tandzorg gaat. "Het is onrealistisch om 500 miljoen euro extra te vragen. Dan zou het budget voor tandzorg alleen met ongeveer 50 procent stijgen", luidt het. (Belga)

Vandaag wordt de helft van de tandzorgen niet door de verplichte ziekteverzekering gedekt. Dat komt vooral omdat kronen, bruggen en implantaten niet worden terugbetaald. Om zicht te krijgen op het deel van de tandzorg dat we zelf moeten bekostigen, heeft het socialistische ziekenfonds de facturen geanalyseerd van alle leden die zijn aangesloten bij zijn aanvullende tandzorgverzekering Dentaplan. Daaruit blijkt dat de gemiddelde patiëntenfactuur het hoogst is voor tandprothesen (902,90 euro), gevolgd door orthodontie (115,78 euro). De factuur voor orthodontie lijkt wel mee te vallen. De gemiddelde kostprijs wordt echter op basis van prestaties berekend. Een volledige behandeling, die twee tot drie jaar duurt, kost veel meer. Achter die gemiddelden gaan ook enorme verschillen schuil. De grootste uitschieters stelden de onderzoekers vast bij vaste bruggen (17.211 euro uit eigen zak), kronen (6731 euro), uitneembare prothesen (5998 euro) en implantaten (5781 euro). Ook de factuur voor andere zorgen lopen vaak hoog op, want steeds meer tandartsen zijn gedeconventioneerd en kunnen dus ereloonsupplementen factureren. Uit angst voor die hoge facturen sluiten meer en meer Belgen een bijkomende tandverzekering af bij een ziekenfonds of privéverzekeraar. Het socialistische ziekenfonds pleit voor een extra investering van 500 miljoen euro in de tandzorg. "Nu al hebben we tandzorg met twee snelheden", waarschuwt topman Callewaert. "Komt er geen inhaalbeweging, dan zal de kloof alleen maar groter worden. Vandaag kost een nieuwe tand een bejaarde al twee maanden pensioen en een arbeider anderhalf maandloon" Minister De Block wijst er in Knack op dat elk jaar bijna een miljard euro van de verplichte ziekteverzekering naar de terugbetaling van tandzorg gaat. "Het is onrealistisch om 500 miljoen euro extra te vragen. Dan zou het budget voor tandzorg alleen met ongeveer 50 procent stijgen", luidt het. (Belga)