Killerrobots zijn autonome wapensystemen die een doelwit kunnen selecteren en aanvallen zonder betekenisvolle menselijke controle. "Het is onaanvaardbaar dat een robot een beslissing neemt over leven en dood. Daarnaast zijn er juridische vragen: wie is verantwoordelijk wanneer er burgerslachtoffers vallen? Kan een robot het onderscheid maken tussen burger en soldaat?", luidt het in het voorstel. Voor de initiatiefnemers moet België opnieuw "een voortrekker" in het internationale debat worden, "net zoals dat destijds met de clusterbommen, de landmijnen en de wapens met verarmd uranium is gebeurd. Om die reden moeten killerrobots bij wet verboden worden." Naast het voorstel zal de commissie Defensie zich ook buigen over een voorstel van resolutie waarin de groenen aandringen op een internationaal verdrag dat een verbod invoert op autonome dodelijke wapensystemen. (Belga)

Killerrobots zijn autonome wapensystemen die een doelwit kunnen selecteren en aanvallen zonder betekenisvolle menselijke controle. "Het is onaanvaardbaar dat een robot een beslissing neemt over leven en dood. Daarnaast zijn er juridische vragen: wie is verantwoordelijk wanneer er burgerslachtoffers vallen? Kan een robot het onderscheid maken tussen burger en soldaat?", luidt het in het voorstel. Voor de initiatiefnemers moet België opnieuw "een voortrekker" in het internationale debat worden, "net zoals dat destijds met de clusterbommen, de landmijnen en de wapens met verarmd uranium is gebeurd. Om die reden moeten killerrobots bij wet verboden worden." Naast het voorstel zal de commissie Defensie zich ook buigen over een voorstel van resolutie waarin de groenen aandringen op een internationaal verdrag dat een verbod invoert op autonome dodelijke wapensystemen. (Belga)