De taxshift van de regering-Michel wordt voor het grootste deel gefinancierd door besparingen (31 procent) en door een verhoging van de accijnzen en de btw op elektriciteit (22 procent), zo berekende de Franstalige christelijke bediendebond CNE. In totaal dus 53 procent die 'direct weegt op de Belgische burger, terwijl het kapitaal maar voor 9 procent bijdraagt', hekelt de vakbond.

De Centrale Nationale des Employés (CNE) benadrukt vooreerst dat de aangekondigde fiscale verschuiving 'geen nieuw plan van 7 miljard is'. Verschillende maatregelen waren reeds aangekondigd door de regeringen-Di Rupo of -Michel, zoals het competitiviteitspact en de welzijnsenveloppe, aldus de vakbond. Zo wegen de nieuwe maatregelen van de taxshift de helft (51 procent) van het door de regering gepresenteerde plan.

Analyse

Daarnaast berekende de bediendebond wie de begunstigden van de taxshift zijn. In zijn geheel beschouwd, is die voor 58,9 procent ten gunste van de werknemers of werkzoekenden, en voor 41 procent van de bedrijven. Zonder de reeds aangekondigde maatregelen en de welzijnsenveloppe, gaat 46 procent naar de burgers en 54 procent naar de bedrijven.

Tot slot analyseerde de CNE de financiering van de taxshift. Zowat 22 procent van de fiscale verschuiving wordt gefinancierd door bezuinigingen op de sociale zekerheid, terwijl 9 procent komt van het terugdringen van de uitgaven door de staat. Bijna een derde (31 procent) resulteert dus uit besparingsmaatregelen, aldus de bond. Daarnaast wordt de taxshift voor 22 procent gefinancierd door de verhoging van de accijnzen en btw op elektriciteit. In totaal dus 53 procent die 'direct weegt op de Belgische burger'. Tegelijkertijd wordt de taxshift maar voor 9 procent direct gedragen door het kapitaal. 'De sociale zekerheid en de staat dragen drie keer meer bij dan het kapitaal', hekelt de CNE. (Belga)

De taxshift van de regering-Michel wordt voor het grootste deel gefinancierd door besparingen (31 procent) en door een verhoging van de accijnzen en de btw op elektriciteit (22 procent), zo berekende de Franstalige christelijke bediendebond CNE. In totaal dus 53 procent die 'direct weegt op de Belgische burger, terwijl het kapitaal maar voor 9 procent bijdraagt', hekelt de vakbond.De Centrale Nationale des Employés (CNE) benadrukt vooreerst dat de aangekondigde fiscale verschuiving 'geen nieuw plan van 7 miljard is'. Verschillende maatregelen waren reeds aangekondigd door de regeringen-Di Rupo of -Michel, zoals het competitiviteitspact en de welzijnsenveloppe, aldus de vakbond. Zo wegen de nieuwe maatregelen van de taxshift de helft (51 procent) van het door de regering gepresenteerde plan. Daarnaast berekende de bediendebond wie de begunstigden van de taxshift zijn. In zijn geheel beschouwd, is die voor 58,9 procent ten gunste van de werknemers of werkzoekenden, en voor 41 procent van de bedrijven. Zonder de reeds aangekondigde maatregelen en de welzijnsenveloppe, gaat 46 procent naar de burgers en 54 procent naar de bedrijven. Tot slot analyseerde de CNE de financiering van de taxshift. Zowat 22 procent van de fiscale verschuiving wordt gefinancierd door bezuinigingen op de sociale zekerheid, terwijl 9 procent komt van het terugdringen van de uitgaven door de staat. Bijna een derde (31 procent) resulteert dus uit besparingsmaatregelen, aldus de bond. Daarnaast wordt de taxshift voor 22 procent gefinancierd door de verhoging van de accijnzen en btw op elektriciteit. In totaal dus 53 procent die 'direct weegt op de Belgische burger'. Tegelijkertijd wordt de taxshift maar voor 9 procent direct gedragen door het kapitaal. 'De sociale zekerheid en de staat dragen drie keer meer bij dan het kapitaal', hekelt de CNE. (Belga)