Het akkoord heeft vooral betrekking op de verlenging van de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht omwille van corona. Beide banken van het sociaal overleg kwamen overeen om op 15 juni opnieuw samen te komen. Dan bekijken ze of het mogelijk is om de maatregelen te verlengen tot het eind van het jaar, zegt de ABVV-voorzitter. "De werkgevers zijn vragende partij voor zo'n verlenging. Maar indien de tijdelijke werkloosheid zo lang aangehouden zou worden, dan zouden we ook kunnen vragen om de werkloosheidsuitkeringen voor de werknemers te verhogen." Volgens Vertenueil zal de Nationale Veiligheidsraad tegen medio juni nieuwe aanbeveling opgesteld hebben en er zal dan ook een nieuwe analyse van de Nationale Bank zijn. De kwestie van de uitbetaling van het vakantiegeld aan de werknemers is nog niet opgelost. De werkgevers wensen volgens de ABVV-voorzitter geholpen te worden via lagere sociale bijdragen, die zouden gebeuren via de sociale zekerheid, "maar dat weigeren we". (Belga)

Het akkoord heeft vooral betrekking op de verlenging van de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht omwille van corona. Beide banken van het sociaal overleg kwamen overeen om op 15 juni opnieuw samen te komen. Dan bekijken ze of het mogelijk is om de maatregelen te verlengen tot het eind van het jaar, zegt de ABVV-voorzitter. "De werkgevers zijn vragende partij voor zo'n verlenging. Maar indien de tijdelijke werkloosheid zo lang aangehouden zou worden, dan zouden we ook kunnen vragen om de werkloosheidsuitkeringen voor de werknemers te verhogen." Volgens Vertenueil zal de Nationale Veiligheidsraad tegen medio juni nieuwe aanbeveling opgesteld hebben en er zal dan ook een nieuwe analyse van de Nationale Bank zijn. De kwestie van de uitbetaling van het vakantiegeld aan de werknemers is nog niet opgelost. De werkgevers wensen volgens de ABVV-voorzitter geholpen te worden via lagere sociale bijdragen, die zouden gebeuren via de sociale zekerheid, "maar dat weigeren we". (Belga)