Het antwoord van de regering wordt afgewacht om een gezamenlijk standpunt te formuleren.

Aanpassingen

Het dossier dat op tafel ligt gaat over de activering van bruggepensioneerden. De regering wil mensen langer aan het werk houden, maar via het sociaal overleg werden de geplande maatregelen van de regering fel afgezwakt. De regering verwerpt het akkoord van de sociale partners niet, maar voegde enkele aanpassingen toe, wat de sociale partners - en dan vooral de vakbonden - hoog zit.

Een heronderhandeling van het sociaal akkoord is niet aan de orde

Michèle Sioen

'We hebben de aanpassingen aan het sociaal akkoord bekeken die de regering heeft doorgevoerd en hebben een antwoord aan de regering geformuleerd', legt Michèle Sioen uit. De Groep van Tien heeft bijkomende vragen gesteld over de aangepaste beschikbaarheid voor SWT'ers (bruggepensioneerden). 'Wanneer vindt het evaluatiemoment plaats, wat houdt de aangepaste beschikbaarheid precies in, hoe ziet de regering dat', somde Sioen de vragen op.

De voorzitster gaf mee dat een heronderhandeling van het sociaal akkoord niet aan de orde is. Volgens Sioen staat iedereen achter de brief van de Groep van Tien. De sociale partners hopen op een snelle ontmoeting met de regering om de kwestie te bespreken. (Belga/KVDA)

Het antwoord van de regering wordt afgewacht om een gezamenlijk standpunt te formuleren.Het dossier dat op tafel ligt gaat over de activering van bruggepensioneerden. De regering wil mensen langer aan het werk houden, maar via het sociaal overleg werden de geplande maatregelen van de regering fel afgezwakt. De regering verwerpt het akkoord van de sociale partners niet, maar voegde enkele aanpassingen toe, wat de sociale partners - en dan vooral de vakbonden - hoog zit.'We hebben de aanpassingen aan het sociaal akkoord bekeken die de regering heeft doorgevoerd en hebben een antwoord aan de regering geformuleerd', legt Michèle Sioen uit. De Groep van Tien heeft bijkomende vragen gesteld over de aangepaste beschikbaarheid voor SWT'ers (bruggepensioneerden). 'Wanneer vindt het evaluatiemoment plaats, wat houdt de aangepaste beschikbaarheid precies in, hoe ziet de regering dat', somde Sioen de vragen op. De voorzitster gaf mee dat een heronderhandeling van het sociaal akkoord niet aan de orde is. Volgens Sioen staat iedereen achter de brief van de Groep van Tien. De sociale partners hopen op een snelle ontmoeting met de regering om de kwestie te bespreken. (Belga/KVDA)