Dat blijkt uit een mededeling van de Groep van Tien. Bonden en werkgevers bereikten een cao over de nieuwe regeling inzake ontslagmotivering in het kader van het nieuwe eenheidsstatuut en een cao over de conversiecoëfficient voor de index. Doordat de sociale partners de voorbije weken er niet in slaagden een cao te onderhandelen over de index, moest de publicatie van het inflatiecijfer al tot twee maal toe te worden uitgesteld. Daar is dus een oplossing voor gevonden.

Er is ook een unaniem advies van de Groep van Tien over de harmonisering van de aanvullende pensioenen voor arbeiders en bedienden (de tweede pijler) en de sociale partners zijn het eens over verdere besprekingen inzake de andere onderdelen van het dossier arbeiders en bedienden.

Het akkoord moet nu worden geformaliseerd in cao's en adviezen van de Nationale Arbeidsraad.

'Historisch'

"Dit is een historische mijlpaal die ervoor zorgt dat nog veel meer mensen een aanvullend pensioen zullen uitbouwen", reageerde vicepremier en minister van Pensioenen Alexander De Croo. "Het aanvullend pensioen is een essentiële pijler van ons pensioenstelsel. Vandaag bouwen al zeven op de tien werknemers een aanvullend pensioen op via hun werkgever. Die tweede pensioenpijler versterkt hun wettelijk pensioen en geeft extra pensioencomfort. Het akkoord van vandaag zal ertoe leiden dat op termijn nog veel meer werknemers van een aanvullend pensioen zullen genieten."

De sociale partners onderhandelden de voorbije maanden over de gelijkschakeling van het aanvullend pensioen voor arbeiders en bedienden. Werkgevers en werknemers zijn het er nu over eens geraakt om voor nieuwe pensioenplannen geen onderscheid meer te maken. Vanaf 2025 moeten de verschillen helemaal weggewerkt zijn.

Minister van Werk Monica De Coninck regaarde tevreden "Hiermee zetten we een stap verder in de gelijkschakeling van het statuut van arbeiders en bedienden. Het verheugt mij dat de volgehouden inspanningen binnen het sociaal overleg tot deze resultaten leiden", aldus De Coninck.

De Coninck forceerde vorige zomer een compromis rond het eenheidsstatuut. In dat kader bereikten werkgevers en vakbonden maandag een akkoord over de nieuwe regeling inzake ontslagmotivering. De betrokken cao verplicht werkgevers ertoe de motivering van een ontslag mee te delen. Een werkgever die niet akkoord gaat, kan zijn gelijk proberen halen bij de rechter.

'Zekerheid en stabiliteit'

Door het akkoord kunnen voortaan willekeurige ontslagen worden voorkomen, zegt ABVV-voorzitter Rudy De Leeuw. Belangrijk voor de socialistische vakbond is dat de sociale partners erin zijn geslaagd om akkoorden te bereiken, en dat dit de werknemers op zekerheid en stabiliteit biedt. "We nemen ook de tijd om de tweede pijler te harmoniseren, zodat er marges zijn de komende jaren om de brutolonen te verhogen", aldus nog De Leeuw.

Ook ondernemersorganisatie Unizo reageert tevreden over het feit dat het akkoord binnen de Groep van Tien rechtszekerheid biedt voor werkgevers wat betreft ontslagrecht en tweede pensioenpijler, zonder dat het tot te zware procedures en kosten leidt. Dat meldt gedelegeerd bestuurder Karel Van Eetvelt.

Bij de liberale vakbond ACLVB heerste eveneens tevredenheid. De deal over de ontslagmotivering is een "revolutie in het arbeidsrecht", vindt voorzitter Jan Vercamst..

Agoria ontevreden

De technologiefederatie Agoria betreurt het compromis rond de omrekening van de oude naar de nieuwe index, dat de Groep van Tien maandagavond heeft bereikt. "Van alle zogenaamde mathematische omrekencoëfficiënten werd gekozen voor de methode die het minst gunstig is voor de ondernemingen. De index en bijgevolg de geïndexeerde lonen zullen daardoor gemiddeld 0,12 procent hoger liggen wat de ondernemingen 180 miljoen euro kost", luidt het maandag in een persbericht.

Agoria stelt dat het compromis geen reële correctie inhoudt "voor het recente verleden, met name de oplopende overindexering van de voorbije jaren door een verouderde indexthermometer". Agoria merkt op dat door het uitblijven van een indexhervorming, sinds 2010 de factuur van het teveel geïndexeerde is opgelopen tot 0,4 procent of 570 miljoen euro per jaar.

De federatie is wel tevreden met de doorgevoerde aanpassingen aan de samenstelling van de indexkorf, klinkt het nog. (Belga/TV)

Dat blijkt uit een mededeling van de Groep van Tien. Bonden en werkgevers bereikten een cao over de nieuwe regeling inzake ontslagmotivering in het kader van het nieuwe eenheidsstatuut en een cao over de conversiecoëfficient voor de index. Doordat de sociale partners de voorbije weken er niet in slaagden een cao te onderhandelen over de index, moest de publicatie van het inflatiecijfer al tot twee maal toe te worden uitgesteld. Daar is dus een oplossing voor gevonden.Er is ook een unaniem advies van de Groep van Tien over de harmonisering van de aanvullende pensioenen voor arbeiders en bedienden (de tweede pijler) en de sociale partners zijn het eens over verdere besprekingen inzake de andere onderdelen van het dossier arbeiders en bedienden.Het akkoord moet nu worden geformaliseerd in cao's en adviezen van de Nationale Arbeidsraad."Dit is een historische mijlpaal die ervoor zorgt dat nog veel meer mensen een aanvullend pensioen zullen uitbouwen", reageerde vicepremier en minister van Pensioenen Alexander De Croo. "Het aanvullend pensioen is een essentiële pijler van ons pensioenstelsel. Vandaag bouwen al zeven op de tien werknemers een aanvullend pensioen op via hun werkgever. Die tweede pensioenpijler versterkt hun wettelijk pensioen en geeft extra pensioencomfort. Het akkoord van vandaag zal ertoe leiden dat op termijn nog veel meer werknemers van een aanvullend pensioen zullen genieten." De sociale partners onderhandelden de voorbije maanden over de gelijkschakeling van het aanvullend pensioen voor arbeiders en bedienden. Werkgevers en werknemers zijn het er nu over eens geraakt om voor nieuwe pensioenplannen geen onderscheid meer te maken. Vanaf 2025 moeten de verschillen helemaal weggewerkt zijn. Minister van Werk Monica De Coninck regaarde tevreden "Hiermee zetten we een stap verder in de gelijkschakeling van het statuut van arbeiders en bedienden. Het verheugt mij dat de volgehouden inspanningen binnen het sociaal overleg tot deze resultaten leiden", aldus De Coninck. De Coninck forceerde vorige zomer een compromis rond het eenheidsstatuut. In dat kader bereikten werkgevers en vakbonden maandag een akkoord over de nieuwe regeling inzake ontslagmotivering. De betrokken cao verplicht werkgevers ertoe de motivering van een ontslag mee te delen. Een werkgever die niet akkoord gaat, kan zijn gelijk proberen halen bij de rechter.Door het akkoord kunnen voortaan willekeurige ontslagen worden voorkomen, zegt ABVV-voorzitter Rudy De Leeuw. Belangrijk voor de socialistische vakbond is dat de sociale partners erin zijn geslaagd om akkoorden te bereiken, en dat dit de werknemers op zekerheid en stabiliteit biedt. "We nemen ook de tijd om de tweede pijler te harmoniseren, zodat er marges zijn de komende jaren om de brutolonen te verhogen", aldus nog De Leeuw.Ook ondernemersorganisatie Unizo reageert tevreden over het feit dat het akkoord binnen de Groep van Tien rechtszekerheid biedt voor werkgevers wat betreft ontslagrecht en tweede pensioenpijler, zonder dat het tot te zware procedures en kosten leidt. Dat meldt gedelegeerd bestuurder Karel Van Eetvelt. Bij de liberale vakbond ACLVB heerste eveneens tevredenheid. De deal over de ontslagmotivering is een "revolutie in het arbeidsrecht", vindt voorzitter Jan Vercamst.. De technologiefederatie Agoria betreurt het compromis rond de omrekening van de oude naar de nieuwe index, dat de Groep van Tien maandagavond heeft bereikt. "Van alle zogenaamde mathematische omrekencoëfficiënten werd gekozen voor de methode die het minst gunstig is voor de ondernemingen. De index en bijgevolg de geïndexeerde lonen zullen daardoor gemiddeld 0,12 procent hoger liggen wat de ondernemingen 180 miljoen euro kost", luidt het maandag in een persbericht.Agoria stelt dat het compromis geen reële correctie inhoudt "voor het recente verleden, met name de oplopende overindexering van de voorbije jaren door een verouderde indexthermometer". Agoria merkt op dat door het uitblijven van een indexhervorming, sinds 2010 de factuur van het teveel geïndexeerde is opgelopen tot 0,4 procent of 570 miljoen euro per jaar.De federatie is wel tevreden met de doorgevoerde aanpassingen aan de samenstelling van de indexkorf, klinkt het nog. (Belga/TV)