Volgens het Hof worden in het Vlaamse decreet de fundamentele vrijheden beperkt door de voorwaarde dat de kandidaat-koper van een onroerend goed over een "voldoende band" met de gemeente moet beschikken. "Het Europees Hof zegt heel duidelijk dat mensen die een band hebben opgebouwd met hun gemeente wel degelijk voorrang mogen krijgen, maar alleen als je op die manier een sociale doelstelling dient. Met andere woorden: voor mensen die niet het geld hebben om een woning te kopen of te huren in de gemeente waarmee ze een band hebben opgebouwd, mag het wel", aldus Van den Bossche. "Dat sociale luik, dat van in het begin een belangrijk aspect was van Wonen in Eigen Streek, zal dus duidelijker in het decreet moeten worden ingeschreven. Ik zal daartoe de nodige voorstellen doen aan de Vlaamse regering", stelt de sp.a-minister. (Belga)

Volgens het Hof worden in het Vlaamse decreet de fundamentele vrijheden beperkt door de voorwaarde dat de kandidaat-koper van een onroerend goed over een "voldoende band" met de gemeente moet beschikken. "Het Europees Hof zegt heel duidelijk dat mensen die een band hebben opgebouwd met hun gemeente wel degelijk voorrang mogen krijgen, maar alleen als je op die manier een sociale doelstelling dient. Met andere woorden: voor mensen die niet het geld hebben om een woning te kopen of te huren in de gemeente waarmee ze een band hebben opgebouwd, mag het wel", aldus Van den Bossche. "Dat sociale luik, dat van in het begin een belangrijk aspect was van Wonen in Eigen Streek, zal dus duidelijker in het decreet moeten worden ingeschreven. Ik zal daartoe de nodige voorstellen doen aan de Vlaamse regering", stelt de sp.a-minister. (Belga)