Als Vlaanderen zijn klimaatdoelstellingen op het vlak van zonne-energie wil halen, liggen er nog een paar 'quick wins' voor het rapen. Zo heeft nog maar ongeveer twee procent van de sociale woningen een voorziening voor hernieuwbare energie. Om meer zonnepanelen op die sociale woningen mogelijk te maken, moest er wel gesleuteld worden aan de regelgeving en moest er ook een financieel model op poten worden gezet. Vorig jaar werd er al een decreet in die zin goedgekeurd in het Vlaams Parlement. Nu heeft de Vlaamse regering het licht op groen gezet voor een besluit waardoor sociale huisvestingsmaatschappijen hun investeringen in zonnepanelen kunnen verrekenen in de huurprijs. Sociale huisvestingsmaatschappijen die investeren in zonnepanelen zullen concreet een vergoeding van hun huurders kunnen vragen voor de geproduceerde hernieuwbare energie. Die vergoeding mag niet hoger zijn dan de investeringskost voor de installatie en ook niet hoger dan de energiekosten die de huurder uitspaart. "Deze regeling levert voordelen op voor alle partijen", zegt minister Homans. "Sociale huisvestingsmaatschappijen recupereren een deel van hun investeringskost en worden zo gestimuleerd om meer zonnepanelen te plaatsen op de daken van sociale woningen, de sociale huurder krijgt een lagere energiefactuur en doordat er meer hernieuwbare energie wordt geproduceerd, levert dat ook winst op voor ons klimaat". (Belga)

Als Vlaanderen zijn klimaatdoelstellingen op het vlak van zonne-energie wil halen, liggen er nog een paar 'quick wins' voor het rapen. Zo heeft nog maar ongeveer twee procent van de sociale woningen een voorziening voor hernieuwbare energie. Om meer zonnepanelen op die sociale woningen mogelijk te maken, moest er wel gesleuteld worden aan de regelgeving en moest er ook een financieel model op poten worden gezet. Vorig jaar werd er al een decreet in die zin goedgekeurd in het Vlaams Parlement. Nu heeft de Vlaamse regering het licht op groen gezet voor een besluit waardoor sociale huisvestingsmaatschappijen hun investeringen in zonnepanelen kunnen verrekenen in de huurprijs. Sociale huisvestingsmaatschappijen die investeren in zonnepanelen zullen concreet een vergoeding van hun huurders kunnen vragen voor de geproduceerde hernieuwbare energie. Die vergoeding mag niet hoger zijn dan de investeringskost voor de installatie en ook niet hoger dan de energiekosten die de huurder uitspaart. "Deze regeling levert voordelen op voor alle partijen", zegt minister Homans. "Sociale huisvestingsmaatschappijen recupereren een deel van hun investeringskost en worden zo gestimuleerd om meer zonnepanelen te plaatsen op de daken van sociale woningen, de sociale huurder krijgt een lagere energiefactuur en doordat er meer hernieuwbare energie wordt geproduceerd, levert dat ook winst op voor ons klimaat". (Belga)