Nieuw is dat de sociale tarieven vanaf 1 juli per kwartaal zullen worden vastgelegd, terwijl dat tot nu om de zes maanden gebeurde. Zo worden prijsschommelingen op de energiemarkt beter gevolgd: bij een daling kunnen de sociale tarieven sneller omlaag en prijsstijgingen zijn minder bruusk. Bovendien worden prijsstijgingen voortaan beperkt met een dubbel plafond: één op trimestriële basis en één op jaarbasis. Voor elektriciteit mag het sociaal tarief niet meer dan 10 procent hoger liggen dan het tarief van het vorige trimester, en niet meer dan 20 procent hoger dan het gemiddelde van de vier voorgaande kwartalen. Voor aardgas bedraagt het plafond per trimester 15 procent, en op jaarbasis 25 procent. Overschrijdingen worden uiteindelijk wel doorgerekend in het volgende kwartaal. De sociale tarieven zijn de laagste tarieven op de markt. Ze worden toegekend aan personen of gezinnen die genieten van bepaalde tegemoetkomingen, zoals bijvoorbeeld personen met een handicap of mensen met een leefloon. Het gaat om vele tienduizenden gezinnen: zowat een tiende van de huishoudens geniet een sociaal tarief. (Belga)

Nieuw is dat de sociale tarieven vanaf 1 juli per kwartaal zullen worden vastgelegd, terwijl dat tot nu om de zes maanden gebeurde. Zo worden prijsschommelingen op de energiemarkt beter gevolgd: bij een daling kunnen de sociale tarieven sneller omlaag en prijsstijgingen zijn minder bruusk. Bovendien worden prijsstijgingen voortaan beperkt met een dubbel plafond: één op trimestriële basis en één op jaarbasis. Voor elektriciteit mag het sociaal tarief niet meer dan 10 procent hoger liggen dan het tarief van het vorige trimester, en niet meer dan 20 procent hoger dan het gemiddelde van de vier voorgaande kwartalen. Voor aardgas bedraagt het plafond per trimester 15 procent, en op jaarbasis 25 procent. Overschrijdingen worden uiteindelijk wel doorgerekend in het volgende kwartaal. De sociale tarieven zijn de laagste tarieven op de markt. Ze worden toegekend aan personen of gezinnen die genieten van bepaalde tegemoetkomingen, zoals bijvoorbeeld personen met een handicap of mensen met een leefloon. Het gaat om vele tienduizenden gezinnen: zowat een tiende van de huishoudens geniet een sociaal tarief. (Belga)