De sociale dienst staat onder meer in voor het voorstellen van jeugdhulp aan de rechter. Hij zorgt ook dat de opgelegde maatregelen kunnen worden uitgevoerd.

'De afgelopen maanden worden we geconfronteerd met een enorme instroom van nieuwe dossiers', schreef de Mechelse sociale dienst dinsdag in een brief. 'Deze aanhoudende druk, gecombineerd met het niet kunnen uitwerken van inhoudelijke trajecten, maakt dat onze dienst op dit moment niet meer in staat is om zich op een goede manier te organiseren zodat we onze taken op een correcte manier kunnen opnemen.'

De dienst liet weten tot na de krokusvakantie te sluiten en over te schakelen op minimale dienstverlening. Lorin Parys (N-VA) ondervroeg de minister woensdag over die beslissing. 'Kindermishandeling en seksuele uitbuiting nemen geen vakantie', aldus Parys. 'Als de overheid de deuren sluit voor kinderen die mishandeld worden, dan kan ze even goed de boeken toe doen. We investeren 60 miljoen extra in jeugdhulp, dan is het onaanvaardbaar dat onze sociale diensten niet adequaat bemand zijn.'

'Dit kan niet', gaf ook Beke aan. 'De diensten moeten de gangbare permanentie, zowel telefonisch als per mail, blijven waarborgen. Urgente dossiers en crisissituaties moeten opgevolgd blijven. We hebben dan ook gevraagd om de nodige initiatieven te nemen.'

De sociale dienst staat onder meer in voor het voorstellen van jeugdhulp aan de rechter. Hij zorgt ook dat de opgelegde maatregelen kunnen worden uitgevoerd. 'De afgelopen maanden worden we geconfronteerd met een enorme instroom van nieuwe dossiers', schreef de Mechelse sociale dienst dinsdag in een brief. 'Deze aanhoudende druk, gecombineerd met het niet kunnen uitwerken van inhoudelijke trajecten, maakt dat onze dienst op dit moment niet meer in staat is om zich op een goede manier te organiseren zodat we onze taken op een correcte manier kunnen opnemen.'De dienst liet weten tot na de krokusvakantie te sluiten en over te schakelen op minimale dienstverlening. Lorin Parys (N-VA) ondervroeg de minister woensdag over die beslissing. 'Kindermishandeling en seksuele uitbuiting nemen geen vakantie', aldus Parys. 'Als de overheid de deuren sluit voor kinderen die mishandeld worden, dan kan ze even goed de boeken toe doen. We investeren 60 miljoen extra in jeugdhulp, dan is het onaanvaardbaar dat onze sociale diensten niet adequaat bemand zijn.' 'Dit kan niet', gaf ook Beke aan. 'De diensten moeten de gangbare permanentie, zowel telefonisch als per mail, blijven waarborgen. Urgente dossiers en crisissituaties moeten opgevolgd blijven. We hebben dan ook gevraagd om de nodige initiatieven te nemen.'