Na de afronding van het tripartite overleg gisterenavond wilden verschillende partijen tijdens het wekelijkse vragenuurtje van De Coninck horen wat nu de stand van zaken is in het dossier. Volgens het Grondwettelijk Hof moet die harmonisering op 8 juli een feit zijn. Omdat het zo'n delicaat dossier is, wilde de minister weinig commentaar kwijt. Ze gaf mee dat de drie vrij lange vergaderingen constructief zijn verlopen, "wat niet wil zeggen dat de partners dezelfde richting willen uitgaan". De sociale partners hebben alle punten behandeld die ze wilden behandelen. Binnenkort keert het punt terug op de agenda van het kernkabinet en de ministerraad. Ook wil ze bilaterale afspraken maken om te kijken "hoe ver we kunnen geraken". Over de stand van zaken in het sociaal overleg, deelde De Coninck mee dat haar diensten reeds de reglementaire teksten heeft voorbereid om de voorgestelde termijnen te halen. Het is evenwel nog wachten op adviezen van de Nationale Arbeidsraad en de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven. Andere adviezen werden al ingewonnen met het oog op de onmiddellijke agendering op de ministerraad. Ook over de modernisering van de arbeidsmarkt werden ontwerpen van teksten opgesteld die de aspecten waarover al afspraken werden gemaakt tussen vakbonden en werkgevers zouden omzetten. Wel blijkt dat technici van de sociale partners nog verduidelijkingen vragen over een beperkt aantal punten. De Groep van Tien plant daarover nog bijkomende vergaderingen. Binnenkort bespreekt de ministerraad overigens het Koninklijk Besluit dat de loonmatiging in 2013 en 2014 regelt. Het garandeert het behoud van de index en baremieke verhogingen in beide jaren, maar legt een nulgroei op van de loonkost. (KAV)

Na de afronding van het tripartite overleg gisterenavond wilden verschillende partijen tijdens het wekelijkse vragenuurtje van De Coninck horen wat nu de stand van zaken is in het dossier. Volgens het Grondwettelijk Hof moet die harmonisering op 8 juli een feit zijn. Omdat het zo'n delicaat dossier is, wilde de minister weinig commentaar kwijt. Ze gaf mee dat de drie vrij lange vergaderingen constructief zijn verlopen, "wat niet wil zeggen dat de partners dezelfde richting willen uitgaan". De sociale partners hebben alle punten behandeld die ze wilden behandelen. Binnenkort keert het punt terug op de agenda van het kernkabinet en de ministerraad. Ook wil ze bilaterale afspraken maken om te kijken "hoe ver we kunnen geraken". Over de stand van zaken in het sociaal overleg, deelde De Coninck mee dat haar diensten reeds de reglementaire teksten heeft voorbereid om de voorgestelde termijnen te halen. Het is evenwel nog wachten op adviezen van de Nationale Arbeidsraad en de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven. Andere adviezen werden al ingewonnen met het oog op de onmiddellijke agendering op de ministerraad. Ook over de modernisering van de arbeidsmarkt werden ontwerpen van teksten opgesteld die de aspecten waarover al afspraken werden gemaakt tussen vakbonden en werkgevers zouden omzetten. Wel blijkt dat technici van de sociale partners nog verduidelijkingen vragen over een beperkt aantal punten. De Groep van Tien plant daarover nog bijkomende vergaderingen. Binnenkort bespreekt de ministerraad overigens het Koninklijk Besluit dat de loonmatiging in 2013 en 2014 regelt. Het garandeert het behoud van de index en baremieke verhogingen in beide jaren, maar legt een nulgroei op van de loonkost. (KAV)