Het akkoord bevat drie belangrijke aspecten. Ten eerste wordt gestreefd naar gelijke statuten en het principe 'gelijk loon voor gelijk werk'. "De ongelijkheden in de statuten voor administratieve medewerkers worden geleidelijk weggewerkt", aldus schepen van Personeel Resul Tapmaz (sp.a). Vanaf 1 januari voert de stad Gent een tweede pensioenpijler in voor contractuele medewerkers. Bovendien wordt een bedrag vrijgemaakt voor de prestaties van voor 2010. Ten tweede werden ook een reeks maatregelen vastgelegd om knelpuntfuncties bij de stad Gent ingevuld te krijgen. Het gaat over personeel op niveau coördinator-expert en heel technische functies zoals onder meer controleurs, boekhouders, onderhoudspersoneel. Tot slot werden afspraken gemaakt om van de stad Gent een innovatieve organisatie te maken tegen 2020. Daarvoor werd een taskforce opgericht. Het akkoord werd ondertekend door ACV, VSOA-LRB en ACOD. "Er is een oplossing voor de hete hangijzers", aldus Lydie Van Meerhaege (ACOD). "Dat mensen met een gesco-contract de kans krijgen om statutair te worden is een heel goede zaak. De extra inspanning voor de tweede pensioenpijler voor contractuelen en de bijpassing voor contractuelen met het laagste pensioen is dat ook." Ook voor de maatregelen rond de personeelsorganisatie is de vakbond positief. (LIEVEN VAN ASSCHE)

Het akkoord bevat drie belangrijke aspecten. Ten eerste wordt gestreefd naar gelijke statuten en het principe 'gelijk loon voor gelijk werk'. "De ongelijkheden in de statuten voor administratieve medewerkers worden geleidelijk weggewerkt", aldus schepen van Personeel Resul Tapmaz (sp.a). Vanaf 1 januari voert de stad Gent een tweede pensioenpijler in voor contractuele medewerkers. Bovendien wordt een bedrag vrijgemaakt voor de prestaties van voor 2010. Ten tweede werden ook een reeks maatregelen vastgelegd om knelpuntfuncties bij de stad Gent ingevuld te krijgen. Het gaat over personeel op niveau coördinator-expert en heel technische functies zoals onder meer controleurs, boekhouders, onderhoudspersoneel. Tot slot werden afspraken gemaakt om van de stad Gent een innovatieve organisatie te maken tegen 2020. Daarvoor werd een taskforce opgericht. Het akkoord werd ondertekend door ACV, VSOA-LRB en ACOD. "Er is een oplossing voor de hete hangijzers", aldus Lydie Van Meerhaege (ACOD). "Dat mensen met een gesco-contract de kans krijgen om statutair te worden is een heel goede zaak. De extra inspanning voor de tweede pensioenpijler voor contractuelen en de bijpassing voor contractuelen met het laagste pensioen is dat ook." Ook voor de maatregelen rond de personeelsorganisatie is de vakbond positief. (LIEVEN VAN ASSCHE)