In het militaire luik is het aantal defilerende troepen drastisch verminderd. Zo zullen er geen helikopters te zien zijn in het luchtdefilé, vermits hun inzet voorbehouden blijft voor de getroffen regio's. Ook de detachementen van de land- en medische componenten die ontplooid zijn in het kader van de overstromingen zijn niet van de partij. Tenslotte wordt ook de dynamische demonstratie van Defensie geannuleerd om een maximale beschikbaarheid van de eenheden te blijven garanderen. Ook het artistieke luik werd herzien met aangepaste muziek en een bijzondere boodschap van de artiesten in de lijn met de omstandigheden. In het civiele luik werd het aantal troepen te voet drastisch verminderd tot een detachement van uit aspirant-commissarissen van de Nationale Politieacademie en aspirant-inspecteurs van de politieschool in Luik (een van de door de overstromingen zwaarst getroffen regio's). Ze worden begeleid door cadetten van de politiezone Brussel HOOFDSTAD Elsene. Zij maken allen geen deel uit van de reddingsdiensten actief op het terrein, benadrukken Binnenlandse Zaken en Defensie in de mededeling. Het gemotoriseerd civiel detachement dat deelneemt aan het defilé is eveneens sterk verminderd tot slechts enkele voertuigen per component. Wel nemen in het kader van 20 jaar Geïntegreerde Politie drie oudere voertuigen deel aan het defilé. Enkele Luxemburgse, Duitse en Franse voertuigen moeten de internationale samenwerking illustreren. (Belga)

In het militaire luik is het aantal defilerende troepen drastisch verminderd. Zo zullen er geen helikopters te zien zijn in het luchtdefilé, vermits hun inzet voorbehouden blijft voor de getroffen regio's. Ook de detachementen van de land- en medische componenten die ontplooid zijn in het kader van de overstromingen zijn niet van de partij. Tenslotte wordt ook de dynamische demonstratie van Defensie geannuleerd om een maximale beschikbaarheid van de eenheden te blijven garanderen. Ook het artistieke luik werd herzien met aangepaste muziek en een bijzondere boodschap van de artiesten in de lijn met de omstandigheden. In het civiele luik werd het aantal troepen te voet drastisch verminderd tot een detachement van uit aspirant-commissarissen van de Nationale Politieacademie en aspirant-inspecteurs van de politieschool in Luik (een van de door de overstromingen zwaarst getroffen regio's). Ze worden begeleid door cadetten van de politiezone Brussel HOOFDSTAD Elsene. Zij maken allen geen deel uit van de reddingsdiensten actief op het terrein, benadrukken Binnenlandse Zaken en Defensie in de mededeling. Het gemotoriseerd civiel detachement dat deelneemt aan het defilé is eveneens sterk verminderd tot slechts enkele voertuigen per component. Wel nemen in het kader van 20 jaar Geïntegreerde Politie drie oudere voertuigen deel aan het defilé. Enkele Luxemburgse, Duitse en Franse voertuigen moeten de internationale samenwerking illustreren. (Belga)