In totaal meldden 1.672 kinderen zich aan om een plaats te krijgen in één van de 22 Nederlandstalige Brusselse secundaire scholen die deelnamen aan de tijdsregistratie. Van de aangemelde kinderen werden er 1.371 toegewezen aan een school. Daarvan kwamen er 1.124 terecht in hun eerste schoolkeuze. 157 kinderen kregen hun tweede schoolkeuze, 58 kregen de derde schoolkeuze en 23 en 9 kinderen krijgen respectievelijk hun vierde en vijfde schoolkeuze. Aan 301 kinderen werd nog geen school toegewezen, maar zij kunnen terecht in de aanmeldende scholen waar nog vrije plaatsen zijn. Ook in sommige scholen die niet met aanmeldingen werken, zijn er nog plaatsen. Wie het snelst was bij de tijdsregistratie, kreeg zijn eerste schoolkeuze. Sommige ouders zetten dan ook hun hele netwerk aan familie en vrienden in. De snelste tijdsregistratie was er binnen de seconde om 13.00.00.998 uur en voor één kind werden er in totaal 140 tijdsregistraties gedaan. Meer dan de helft van de tijdsregistraties (51 procent) gebeurden binnen de 9 seconden. (Belga)

In totaal meldden 1.672 kinderen zich aan om een plaats te krijgen in één van de 22 Nederlandstalige Brusselse secundaire scholen die deelnamen aan de tijdsregistratie. Van de aangemelde kinderen werden er 1.371 toegewezen aan een school. Daarvan kwamen er 1.124 terecht in hun eerste schoolkeuze. 157 kinderen kregen hun tweede schoolkeuze, 58 kregen de derde schoolkeuze en 23 en 9 kinderen krijgen respectievelijk hun vierde en vijfde schoolkeuze. Aan 301 kinderen werd nog geen school toegewezen, maar zij kunnen terecht in de aanmeldende scholen waar nog vrije plaatsen zijn. Ook in sommige scholen die niet met aanmeldingen werken, zijn er nog plaatsen. Wie het snelst was bij de tijdsregistratie, kreeg zijn eerste schoolkeuze. Sommige ouders zetten dan ook hun hele netwerk aan familie en vrienden in. De snelste tijdsregistratie was er binnen de seconde om 13.00.00.998 uur en voor één kind werden er in totaal 140 tijdsregistraties gedaan. Meer dan de helft van de tijdsregistraties (51 procent) gebeurden binnen de 9 seconden. (Belga)