Door vertragingen bij de Dienst voor Personen met een Handicap vinden geplande medische herzieningen meestal niet plaats op de voorziene datum. Omdat de nieuwe beslissing echter slechts uitwerking heeft op de eerste dag van de maand die volgt op de kennisgeving van de beslissing, kan de betrokkene gedurende maanden een gedeelte van de tegemoetkoming verliezen. Het wetsvoorstel past daarom de reglementering aan. (Belga)

Door vertragingen bij de Dienst voor Personen met een Handicap vinden geplande medische herzieningen meestal niet plaats op de voorziene datum. Omdat de nieuwe beslissing echter slechts uitwerking heeft op de eerste dag van de maand die volgt op de kennisgeving van de beslissing, kan de betrokkene gedurende maanden een gedeelte van de tegemoetkoming verliezen. Het wetsvoorstel past daarom de reglementering aan. (Belga)