Uit cijfers die minister De Sutter opvroeg bij de federale overheidsdienst BOSA blijkt dat één op de drie sollicitanten bij de federale overheid afhaakt tijdens de selectieprocedure. "Het duurt soms tot zes maanden vooraleer sollicitanten een telefoon krijgen met het nieuws dat ze een job hebben of niet. De periode tussen een proef en een interview kan bijvoorbeeld weken aanslepen", aldus de minister. De Sutter legt zich toe op de procedure voor de knelpuntjobs bij federale diensten die al jaren kreunen onder een personeelstekort, zoals de gevangenissen of het Nationaal Crisiscentrum. "Voor knelpuntjobs kunnen mensen voortaan op elk moment solliciteren, in plaats van een beperkte periode van pakweg een maand of langer", stelt de minister, die zich sterk maakt dat die zogeheten zeer geschikte kandidaten binnen de maand of sneller aan de slag kunnen in een knelpuntjob. "In totaal zoeken we zowat 1.200 penitentiair beambten voor de nieuwe gevangenissen in Haren en Dendermonde, de detentiehuizen, maar ook om de personeelstekorten in de huidige gevangenissen aan te pakken. De nieuwe selectieprocedure zal ervoor zorgen dat we continu kunnen aanwerven en de laureaten van de selectieprocedure veel sneller een job kunnen aanbieden", reageert minister Vincent Van Quickenborne tevreden. In 2021 kwam van de bijna 5.000 kandidaten die zich aanmeldden voor een proef voor penitentiair beambte meer dan de helft al niet meer opdagen voor de testen. Voortaan kunnen kandidaten voor een job in de gevangenis solliciteren aan de lopende band: "De volgorde van eerst testen en daarna een interview, schrappen we en vervangen we door één langer testmoment. Daarna krijgt de groep die als zeer geschikt werd bevonden haast meteen een job aangeboden. Ook hier mikken we op een maand", aldus de minister van Ambtenarenzaken. "Justitie werft de komende maanden massaal penitentiaire bewakingsassistenten aan en deze vernieuwde selectieprocedure zal ons daarbij helpen. De timing kon dus niet beter zijn", vult Vincent Van Quickenborne aan. Daarnaast maakt minister De Sutter het ook mogelijk dat jongeren die met een Rosetta-contract bij de federale overheid werken tot hun 28ste aan de slag kunnen blijven. Nu ligt de grens op 26 jaar. (Belga)

Uit cijfers die minister De Sutter opvroeg bij de federale overheidsdienst BOSA blijkt dat één op de drie sollicitanten bij de federale overheid afhaakt tijdens de selectieprocedure. "Het duurt soms tot zes maanden vooraleer sollicitanten een telefoon krijgen met het nieuws dat ze een job hebben of niet. De periode tussen een proef en een interview kan bijvoorbeeld weken aanslepen", aldus de minister. De Sutter legt zich toe op de procedure voor de knelpuntjobs bij federale diensten die al jaren kreunen onder een personeelstekort, zoals de gevangenissen of het Nationaal Crisiscentrum. "Voor knelpuntjobs kunnen mensen voortaan op elk moment solliciteren, in plaats van een beperkte periode van pakweg een maand of langer", stelt de minister, die zich sterk maakt dat die zogeheten zeer geschikte kandidaten binnen de maand of sneller aan de slag kunnen in een knelpuntjob. "In totaal zoeken we zowat 1.200 penitentiair beambten voor de nieuwe gevangenissen in Haren en Dendermonde, de detentiehuizen, maar ook om de personeelstekorten in de huidige gevangenissen aan te pakken. De nieuwe selectieprocedure zal ervoor zorgen dat we continu kunnen aanwerven en de laureaten van de selectieprocedure veel sneller een job kunnen aanbieden", reageert minister Vincent Van Quickenborne tevreden. In 2021 kwam van de bijna 5.000 kandidaten die zich aanmeldden voor een proef voor penitentiair beambte meer dan de helft al niet meer opdagen voor de testen. Voortaan kunnen kandidaten voor een job in de gevangenis solliciteren aan de lopende band: "De volgorde van eerst testen en daarna een interview, schrappen we en vervangen we door één langer testmoment. Daarna krijgt de groep die als zeer geschikt werd bevonden haast meteen een job aangeboden. Ook hier mikken we op een maand", aldus de minister van Ambtenarenzaken. "Justitie werft de komende maanden massaal penitentiaire bewakingsassistenten aan en deze vernieuwde selectieprocedure zal ons daarbij helpen. De timing kon dus niet beter zijn", vult Vincent Van Quickenborne aan. Daarnaast maakt minister De Sutter het ook mogelijk dat jongeren die met een Rosetta-contract bij de federale overheid werken tot hun 28ste aan de slag kunnen blijven. Nu ligt de grens op 26 jaar. (Belga)