Dat staat in een wetsontwerp waarvoor de Kamer unaniem het licht op groen heeft gezet. Het wetsontwerp tekent het wettelijk kader uit voor het verwittigen van burgers via sms bij rampen, aanslagen of andere noodsituaties. Het is de taak van het Crisiscentrum om de berichten aan de operatoren te bezorgen en de betrokken risicozone te identificeren. Daarna gaan de operatoren na welke burgers zich met een mobiele antenne in de betrokken zone bevinden en sturen ze de sms.

Privacy

Volgens bevoegd minister Alexander De Croo (Open VLD) kan het systeem de hulpverlening tijdens rampen of noodsituaties ondersteunen en vlotter laten verlopen. 'Denk bijvoorbeeld aan de vraag om ramen en deuren te sluiten tijdens een giframp of instructies voor evacuatie bij noodweer', licht de minister toe.

Minister De Croo wijst er op dat de tekst rekening houdt met de opmerkingen van de Privacycommissie en de privacy van de burger respecteert. Zo zal de operator de individuele locatiegegevens van burgers slechts mogen bewaren tot een sms verzonden werd met de boodschap dat het risico geweken is. Nadien moeten de gegevens worden gewist.

Getest

Sinds maart 2014 loopt er een pilootproject met sms-verwittigingen in 33 gemeentes. In het pilootproject konden burgers zich vrijwillig inschrijven voor BE-Alert. In november 2014 werd de sms-verwittiging al één keer ingezet bij het vrijkomen van giftige stoffen bij een brand in Zelzate.

Het Crisiscentrum van Binnenlandse Zaken plant in de loop van 2017 de uitrol van BE-Alert over heel het land. In tegenstelling tot het proefproject dat werkte via vrijwillige inschrijving, zal het nieuwe systeem alle burgers in een geografisch afgebakende risicozone informeren. Voor die uitrol is het wettelijk kader nu op punt gesteld. (Belga/KVDA)

Dat staat in een wetsontwerp waarvoor de Kamer unaniem het licht op groen heeft gezet. Het wetsontwerp tekent het wettelijk kader uit voor het verwittigen van burgers via sms bij rampen, aanslagen of andere noodsituaties. Het is de taak van het Crisiscentrum om de berichten aan de operatoren te bezorgen en de betrokken risicozone te identificeren. Daarna gaan de operatoren na welke burgers zich met een mobiele antenne in de betrokken zone bevinden en sturen ze de sms. Volgens bevoegd minister Alexander De Croo (Open VLD) kan het systeem de hulpverlening tijdens rampen of noodsituaties ondersteunen en vlotter laten verlopen. 'Denk bijvoorbeeld aan de vraag om ramen en deuren te sluiten tijdens een giframp of instructies voor evacuatie bij noodweer', licht de minister toe. Minister De Croo wijst er op dat de tekst rekening houdt met de opmerkingen van de Privacycommissie en de privacy van de burger respecteert. Zo zal de operator de individuele locatiegegevens van burgers slechts mogen bewaren tot een sms verzonden werd met de boodschap dat het risico geweken is. Nadien moeten de gegevens worden gewist. Sinds maart 2014 loopt er een pilootproject met sms-verwittigingen in 33 gemeentes. In het pilootproject konden burgers zich vrijwillig inschrijven voor BE-Alert. In november 2014 werd de sms-verwittiging al één keer ingezet bij het vrijkomen van giftige stoffen bij een brand in Zelzate. Het Crisiscentrum van Binnenlandse Zaken plant in de loop van 2017 de uitrol van BE-Alert over heel het land. In tegenstelling tot het proefproject dat werkte via vrijwillige inschrijving, zal het nieuwe systeem alle burgers in een geografisch afgebakende risicozone informeren. Voor die uitrol is het wettelijk kader nu op punt gesteld. (Belga/KVDA)