Minister voor Inburgering en Integratie Liesbeth Homans (N-VA) kreeg tijdens het wekelijks vragenuurtje in het Vlaams Parlement vragen voorgeschoteld over de woningcrisis. 'Welke maatregelen gaat u nemen om de huisvestiging van erkende vluchtelingen te versterken', vroeg Michèle Hostekint (SP.A) zich af. An Moerenhout (Groen) van de oppositie verwees naar de open brief van zeven vluchtelingenorganisaties. Zij kaartten de woonnood bij erkende vluchtelingen aan. Onder meer Vluchtelingenwerk Vlaanderen, stelt dat vluchtelingen grote hinder ondervinden om een woning te vinden.

'Ik ben eigenlijk blij met deze vragen', reageerde Homans. 'Want de Vlaamse regering heeft wèl al verschillende maatregelen genomen.' En ze greep het moment aan om enkele maatregelen op te lijsten.

'U geeft een opsomming van wat wel is gebeurd, maar het is to little, to late', aldus Hostekint. 'We zijn twee jaar later en we wachten nog steeds.' En ook Moerenhout was niet onder de indruk van de cijfers van Homans. Ze hield een vurig pleidooi en verlangde dat de minister de Vlaamse steden nauwer ondersteunt, waarop Homans van haar kant benadrukte 'dat er reeds 20 miljoen extra werd uitgetrokken voor de lokale besturen.'

Voorts drong Moerenhout aan op een samenwerking tussen Homans en haar partijgenoot Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA): 'Zorg ervoor dat de periode, tussen de erkenning en het verlaten van de opvang langer wordt. Zodat vluchtelingen beter op zoek kunnen naar een geschikte woonst.' Op dit moment bedraagt die periode twee maanden.

Imamopleiding

Onbegrijpelijk dat er zo goed als geen voorwaarden zijn voor islamleerkrachten in basisonderwijs

Nadia Sminate (N-VA)

Minister voor Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) werd 'ondervraagd' door Nadia Sminate (N-VA). 'Ik vind het onbegrijpelijk dat er zo goed als geen voorwaarden zijn voor islamleerkrachten in het basisonderwijs. Want is het niet aan het onderwijs om ervoor te zorgen dat extremistische boodschappen leerlingen niet bereiken?'

Crevits verdedigde door te stellen dat ze op 15 mei een nieuw overleg heeft met Moslimexecutieve. 'Het feit dat zo weinig islamleerkrachten - slechts 16 procent - het gepaste diploma hebben, zal dan zeker aan bod komen. Ik heb hen gevraagd om de lijst met kwaliteiten te actualiseren.'

'Ik hoop dat het voor eens en altijd duidelijk is, ook ik ben een voorstander van een Belgische imamopleiding', aldus Crevits. 'Ik zou niets liever hebben dan dat er een imamopleiding komt. Maar ik kan dat als Vlaams minister van Onderwijs niet alleen. Ik ben daarover in overleg met federaal minister van Justitie Koen Geens (CD&V). Want uiteraard moet dit gebeuren in samenspraak met de levensbeschouwingen.'

En ook Jean-Jacques De Gucht (Open VLD) had zo zijn vragen over de imamopleidingen. Zijn bezorgdheid ging uit naar de plannen voor een islaminternaat in Houthalen. De Turkse religieuze overheidsorgaan Diyanet wil er namelijk een secundaire school oprichten die jongeren voorbereidt op een imamopleiding in Turkije. 'We moeten de oprichting van zo'n school zelf organiseren. Zodat de jongeren worden opgeleid met onze normen en waarden. Zoiets essentieel mogen we niet uitbesteden aan Turkije.'

Zowel in het halfrond als voor de camera's van Villa Politica zei De Gucht dat 'we moeten streven naar inclusief onderwijs en voorkomen dat we evolueren naar een segregatie, als het al niet zover is.'

Werkloosheid

Overal in de Europese Unie is de tewerkstellingsgraad het afgelopen jaar toegenomen, maar niet in België en Finland. Die cijfers maakte Eurostat afgelopen week bekend. Peter Van Rompuy (CD&V) vroeg zich af welke rol Vlaanderen hierin speelt. Waarop Vlaams minister van Werk en Economie Philippe Muyters (N-VA) met enige trots antwoordde: 'Vlaanderen gaat er niet op achterop, maar is met 71,9 procent stabiel gebleven. Bij sommige groepen, zoals jongeren en ouderen, is de werkzaamheidsgraad zelfs gestegen', zei hij.

'We doen het 10 procent beter dan Wallonië en 13 procent beter dan Brussel. De bijdrage van Vlaanderen is dus enorm. Zonder de inbreng van Vlaanderen zouden we achteraan het EU-lijstje bengelen wat werkloosheid betreft.'

Minister voor Inburgering en Integratie Liesbeth Homans (N-VA) kreeg tijdens het wekelijks vragenuurtje in het Vlaams Parlement vragen voorgeschoteld over de woningcrisis. 'Welke maatregelen gaat u nemen om de huisvestiging van erkende vluchtelingen te versterken', vroeg Michèle Hostekint (SP.A) zich af. An Moerenhout (Groen) van de oppositie verwees naar de open brief van zeven vluchtelingenorganisaties. Zij kaartten de woonnood bij erkende vluchtelingen aan. Onder meer Vluchtelingenwerk Vlaanderen, stelt dat vluchtelingen grote hinder ondervinden om een woning te vinden. 'Ik ben eigenlijk blij met deze vragen', reageerde Homans. 'Want de Vlaamse regering heeft wèl al verschillende maatregelen genomen.' En ze greep het moment aan om enkele maatregelen op te lijsten. 'U geeft een opsomming van wat wel is gebeurd, maar het is to little, to late', aldus Hostekint. 'We zijn twee jaar later en we wachten nog steeds.' En ook Moerenhout was niet onder de indruk van de cijfers van Homans. Ze hield een vurig pleidooi en verlangde dat de minister de Vlaamse steden nauwer ondersteunt, waarop Homans van haar kant benadrukte 'dat er reeds 20 miljoen extra werd uitgetrokken voor de lokale besturen.' Voorts drong Moerenhout aan op een samenwerking tussen Homans en haar partijgenoot Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA): 'Zorg ervoor dat de periode, tussen de erkenning en het verlaten van de opvang langer wordt. Zodat vluchtelingen beter op zoek kunnen naar een geschikte woonst.' Op dit moment bedraagt die periode twee maanden. Minister voor Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) werd 'ondervraagd' door Nadia Sminate (N-VA). 'Ik vind het onbegrijpelijk dat er zo goed als geen voorwaarden zijn voor islamleerkrachten in het basisonderwijs. Want is het niet aan het onderwijs om ervoor te zorgen dat extremistische boodschappen leerlingen niet bereiken?' Crevits verdedigde door te stellen dat ze op 15 mei een nieuw overleg heeft met Moslimexecutieve. 'Het feit dat zo weinig islamleerkrachten - slechts 16 procent - het gepaste diploma hebben, zal dan zeker aan bod komen. Ik heb hen gevraagd om de lijst met kwaliteiten te actualiseren.' 'Ik hoop dat het voor eens en altijd duidelijk is, ook ik ben een voorstander van een Belgische imamopleiding', aldus Crevits. 'Ik zou niets liever hebben dan dat er een imamopleiding komt. Maar ik kan dat als Vlaams minister van Onderwijs niet alleen. Ik ben daarover in overleg met federaal minister van Justitie Koen Geens (CD&V). Want uiteraard moet dit gebeuren in samenspraak met de levensbeschouwingen.'En ook Jean-Jacques De Gucht (Open VLD) had zo zijn vragen over de imamopleidingen. Zijn bezorgdheid ging uit naar de plannen voor een islaminternaat in Houthalen. De Turkse religieuze overheidsorgaan Diyanet wil er namelijk een secundaire school oprichten die jongeren voorbereidt op een imamopleiding in Turkije. 'We moeten de oprichting van zo'n school zelf organiseren. Zodat de jongeren worden opgeleid met onze normen en waarden. Zoiets essentieel mogen we niet uitbesteden aan Turkije.'Zowel in het halfrond als voor de camera's van Villa Politica zei De Gucht dat 'we moeten streven naar inclusief onderwijs en voorkomen dat we evolueren naar een segregatie, als het al niet zover is.' Overal in de Europese Unie is de tewerkstellingsgraad het afgelopen jaar toegenomen, maar niet in België en Finland. Die cijfers maakte Eurostat afgelopen week bekend. Peter Van Rompuy (CD&V) vroeg zich af welke rol Vlaanderen hierin speelt. Waarop Vlaams minister van Werk en Economie Philippe Muyters (N-VA) met enige trots antwoordde: 'Vlaanderen gaat er niet op achterop, maar is met 71,9 procent stabiel gebleven. Bij sommige groepen, zoals jongeren en ouderen, is de werkzaamheidsgraad zelfs gestegen', zei hij. 'We doen het 10 procent beter dan Wallonië en 13 procent beter dan Brussel. De bijdrage van Vlaanderen is dus enorm. Zonder de inbreng van Vlaanderen zouden we achteraan het EU-lijstje bengelen wat werkloosheid betreft.'