De minister gaat de scholen verplichten om ook tijdens die laatste dagen, wanneer de leerkrachten verbeteren en delibereren, in opvang of 'zinvolle activiteiten' te voorzien. Nu worden kinderen vaak naar huis gestuurd. Veel ouders gebruiken dat als excuus om vroeger op reis te vertrekken, aldus de minister. De onderwijskoepels reageren enthousiast, maar Mieke Van Hecke (katholiek onderwijs) heeft ook twijfels: "Geen enkele schoolactiviteit weegt op tegen een goedkopere vliegvakantie". (WDM)

De minister gaat de scholen verplichten om ook tijdens die laatste dagen, wanneer de leerkrachten verbeteren en delibereren, in opvang of 'zinvolle activiteiten' te voorzien. Nu worden kinderen vaak naar huis gestuurd. Veel ouders gebruiken dat als excuus om vroeger op reis te vertrekken, aldus de minister. De onderwijskoepels reageren enthousiast, maar Mieke Van Hecke (katholiek onderwijs) heeft ook twijfels: "Geen enkele schoolactiviteit weegt op tegen een goedkopere vliegvakantie". (WDM)