Sluiting kerncentrales: SP.A legt alternatief energieplan op tafel

07/03/18 om 12:10 - Bijgewerkt om 12:10

Bron: Belga

Oppositiepartij SP.A legt een 'alternatief energieplan' op tafel waarin de kerncentrales tegen 2025 worden gesloten, zonder dat volgens de Vlaamse socialisten de bevoorradingszekerheid in gevaar komt, investeerders worden afgeschrikt of de energiefactuur voor gezinnen en bedrijven de hoogte inschiet. N-VA trekt de haalbaarheid van het plan in twijfel.

Sluiting kerncentrales: SP.A legt alternatief energieplan op tafel

Kerncentrale © ID

Volgens SP.A is het de hoogste tijd om knopen door te hakken over het energiebeleid. 'Straks is het te laat om op een financieel verantwoorde manier de omslag te maken naar 100 procent hernieuwbare energie in 2050. In 2019 zijn er verkiezingen, ook in Europa, en dan ligt alles definitief stil', is de redenering. 'We moeten nú beslissen om alle kerncentrales te sluiten en een duurzaam investeringsklimaat scheppen voor hernieuwbare energie.'

Vijf gascentrales

Met een tender waarin productie-investeringen worden geveild, wil SP.A de bevoorradingszekerheid garanderen. Om de kerncentrales te vervangen, is volgens de partij een productie nodig van 3,6 gigawatt (GW). Ze wil volop in hernieuwbare energie investeren en maakt zich sterk dat er tegen 2025 tot 5,9 GW flexibele capaciteit kan worden gegarandeerd.

Blikvanger is het plan om vijf gascentrales te bouwen met een capaciteit van 5,1 GW. Warmtenetten kunnen 0,4 GW opleveren, de mogelijke capaciteitstoename van warmtekrachtkoppeling 0,5 GW. SP.A wil de tender ook openstellen voor diepe geothermie en opslagcapaciteit, zoals batterijopslag.

Overheidslening

Om aan de tender deel te nemen, moeten investeerders een beroep kunnen doen op een goedkope overheidslening via het Synatomfonds, dat door de uitbaters van de kerncentrales gespijsd wordt om de ontmanteling van de centrales te financieren. In het voorstel van SP.A leent de overheid op een goedkope manier via Synatom enkel uit aan investeerders die de energietransitie in ons land willen verwezenlijken.

De prijs van de kernuitstap wil de SP.A onder controle houden door een beroep te doen op het Europese emissiehandelssysteem. De opbrengst van die veiling vloeit voor een groot deel terug naar de lidstaten en volgens sp.a mag België tussen 2021 en 2030 jaarlijks zowat 400 miljoen euro verwachten. Dat geld moet gebruikt worden voor de energietransitie.

'We gebruiken het geld van de vervuiler, zijnde de stijgende inkomsten uit de emissiehandel, om de heffingen op de elektriciteitsfactuur te verlagen. Met die extra inkomsten kunnen we de factuur van de gezinnen onder controle houden.'

De partij geeft overigens toe dat de bouw van nieuwe gascentrales tijdelijk tot een hogere CO2-uitstoot zal leiden, maar stipt aan dat net door het emissiehandelssysteem de globale uitstoot zal dalen. In 2030 gaat het in België om een daling met 4 procent, berekende Energyville al.

Reactie N-VA

Kamerlid Bert Wollants, de energiespecialist van N-VA, plaatst serieuze vraagtekens bij het energieplan van SP.A. Hij meent dat de voorstellen 'eerder gericht zijn op perceptie, dan op een realistische en betaalbare oplossing'.

Wollants merkt op dat een capaciteit van 5,1 GW neerkomt op 11 tot 13 gascentrales. Dat zijn er met andere woorden nog meer dan de negen centrales die netbeheerder Elia naar voren schuift. N-VA uitte al meermaals grote twijfels bij de haalbaarheid om dat aantal te kunnen bouwen. SP.A schuift daarom grotere gascentrales als alternatief naar voren.

Wollants predikt daarnaast voorzichtigheid bij het aanwenden van geld uit het Synatomfonds. Hij benadrukt dat de rentevoet die daar geldt, ervoor moet zorgen dat de 'pot' groot genoeg blijkt om de ontmantelingskosten van de kerncentrales te betalen. 'Als aan het eind van de rit de synatomcenten door inflatie en quasi renteloze leningen niet meer volstaan om de ontmantelingsfactuur te betalen, bedriegen we onszelf.

'Bovendien verhelpt een lening niet dat de gascentrales niet rendabel zijn en dus nog altijd subsidies nodig zullen hebben', aldus Wollants. 'Knagen aan de fondsen om de kerncentrales te ontmantelen, zal die kernuitstap alvast niet makkelijker of betaalbaarder maken'.

Lees meer over:

Onze partners