'De militairen willen graag duidelijk weten waar het op staat', zegt Yves Huwart van ACMP in reactie op het VRT-bericht dat Defensie 14 kazernes wil sluiten, waarvan zeven in Vlaanderen. Defensieminister Steven Vandeput reageerde inmiddels dat hij deze legislatuur geen kazernes zal sluiten.

eHet is jammer dat de aanhoudende onrust blijft. Alle soldaten weten dat het voorstel van het kabinet op de regeringstafel ligt', aldus Huwart. 'Het feit dat de regering besluiteloos blijft en om politieke redenen de onzekerheid in stand houdt, is bijzonder vervelend en penibel voor het personeel', klinkt het. 'De militairen willen graag duidelijk weten waar het op staat.'

ACMP verwijst zo naar de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar. Die zouden de beslissing over de sluiting tegenhouden, in de logica dat een burgemeester geen kazernesluiting op zijn bord zou willen in aanloop naar de verkiezingen. 'Het is bijzonder jammer dat men aarzelt in aanloop naar de verkiezingen. Als democraat lijkt het me net beter de keuze te maken voor de verkiezingen', klinkt het, omdat de kiezer dan zicht heeft op de beslissing.

Volgens Huwart wordt Defensie al jaren geconfronteerd met de traagheid van de politieke besluitvorming. Hij ontwaart ook enige 'ambiguïteit' omtrent de kazernesluitingen en de herschikking van eenheden. Stilaan worden voor de uitvoering beslissingen genomen, klinkt het, hoewel de beslissing nog niet officieel is. Sommige personeelsbewegingen zijn bijvoorbeeld al weken of maanden aan de gang, stelt hij, waarbij personeel van kazerne verhuist.

'De militairen willen graag duidelijk weten waar het op staat', zegt Yves Huwart van ACMP in reactie op het VRT-bericht dat Defensie 14 kazernes wil sluiten, waarvan zeven in Vlaanderen. Defensieminister Steven Vandeput reageerde inmiddels dat hij deze legislatuur geen kazernes zal sluiten.eHet is jammer dat de aanhoudende onrust blijft. Alle soldaten weten dat het voorstel van het kabinet op de regeringstafel ligt', aldus Huwart. 'Het feit dat de regering besluiteloos blijft en om politieke redenen de onzekerheid in stand houdt, is bijzonder vervelend en penibel voor het personeel', klinkt het. 'De militairen willen graag duidelijk weten waar het op staat.' ACMP verwijst zo naar de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar. Die zouden de beslissing over de sluiting tegenhouden, in de logica dat een burgemeester geen kazernesluiting op zijn bord zou willen in aanloop naar de verkiezingen. 'Het is bijzonder jammer dat men aarzelt in aanloop naar de verkiezingen. Als democraat lijkt het me net beter de keuze te maken voor de verkiezingen', klinkt het, omdat de kiezer dan zicht heeft op de beslissing. Volgens Huwart wordt Defensie al jaren geconfronteerd met de traagheid van de politieke besluitvorming. Hij ontwaart ook enige 'ambiguïteit' omtrent de kazernesluitingen en de herschikking van eenheden. Stilaan worden voor de uitvoering beslissingen genomen, klinkt het, hoewel de beslissing nog niet officieel is. Sommige personeelsbewegingen zijn bijvoorbeeld al weken of maanden aan de gang, stelt hij, waarbij personeel van kazerne verhuist.