Het verkeer tussen Lier en Zandhoven rijdt al sinds woensdag over de nieuwe boogbrug, die tijdelijk naast de bestaande, oude brug over het Albertkanaal is aangelegd. Op die manier blijft de doorstroming via de Liersebaan maximaal gegarandeerd. Zaterdagavond laat startten de effectieve sloopwerken. In eerste instantie is het middenstuk van de oude brug afgebroken. Dat gebeurde via hydraulische kranen die werken vanop drijvende pontons. De sloopkranen braken de middenoverspanning balk per balk af, verpulverden vervolgens het beton rondom de bewapening en verwijderden ten slotte het bewapenigsijzer. Er werd dag en nacht gewerkt, om de stremming van de scheepvaart te beperken, klinkt het bij de Vlaamse Waterweg. De komende weken worden de overige bovenbouw en de landhoofden op beide oevers gesloopt. Tegen Kerstmis moet de oude brug volledig afgebroken zijn. In de volgende fase wordt de nieuwe brug verplaatst naar de locatie van de oude. Dat gebeurt op het einde van de lente. Tegen de zomer moet de brug op haar definitieve plaats liggen. De kanaalbrug in Massenhoven heeft een lengte van 123 meter en is 22 meter hoog, gemeten vanaf het wegdek. Op de nieuwe brug zal plaats zijn voor twee rijstroken richting Zandhoven. Richting Lier is er één doorgaande rijstrook. Het stelselmatig vernieuwen van de bruggen kadert in de opwaardering van het Albertkanaal om de doorvaarthoogte te verhogen tot 9,10 meter. Tegelijk wordt het kanaal ook plaatselijk verbreed. "Op die manier stimuleren we de binnenvaart en maakt het transporten van schepen tot vier containerlagen mogelijk", zegt Frieda Brepoels, voorzitter van De Vlaamse Waterweg nv. "Met de sloop van de oude brug in Massenhoven zijn we alweer een mijlpaal rijker en komen we opnieuw een stapje dichter bij dat doel." De brug in Massenhoven "wordt het toonbeeld van een modal shift naar meer duurzame vervoersmiddelen, waaronder transport over het water, de fiets, carpoolen en openbaar vervoer", verklaart Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters. "Met investeringen zoals hier in Massenhoven maken we het verkeer in Vlaanderen duurzamer, vlotter en veiliger." (Belga)

Het verkeer tussen Lier en Zandhoven rijdt al sinds woensdag over de nieuwe boogbrug, die tijdelijk naast de bestaande, oude brug over het Albertkanaal is aangelegd. Op die manier blijft de doorstroming via de Liersebaan maximaal gegarandeerd. Zaterdagavond laat startten de effectieve sloopwerken. In eerste instantie is het middenstuk van de oude brug afgebroken. Dat gebeurde via hydraulische kranen die werken vanop drijvende pontons. De sloopkranen braken de middenoverspanning balk per balk af, verpulverden vervolgens het beton rondom de bewapening en verwijderden ten slotte het bewapenigsijzer. Er werd dag en nacht gewerkt, om de stremming van de scheepvaart te beperken, klinkt het bij de Vlaamse Waterweg. De komende weken worden de overige bovenbouw en de landhoofden op beide oevers gesloopt. Tegen Kerstmis moet de oude brug volledig afgebroken zijn. In de volgende fase wordt de nieuwe brug verplaatst naar de locatie van de oude. Dat gebeurt op het einde van de lente. Tegen de zomer moet de brug op haar definitieve plaats liggen. De kanaalbrug in Massenhoven heeft een lengte van 123 meter en is 22 meter hoog, gemeten vanaf het wegdek. Op de nieuwe brug zal plaats zijn voor twee rijstroken richting Zandhoven. Richting Lier is er één doorgaande rijstrook. Het stelselmatig vernieuwen van de bruggen kadert in de opwaardering van het Albertkanaal om de doorvaarthoogte te verhogen tot 9,10 meter. Tegelijk wordt het kanaal ook plaatselijk verbreed. "Op die manier stimuleren we de binnenvaart en maakt het transporten van schepen tot vier containerlagen mogelijk", zegt Frieda Brepoels, voorzitter van De Vlaamse Waterweg nv. "Met de sloop van de oude brug in Massenhoven zijn we alweer een mijlpaal rijker en komen we opnieuw een stapje dichter bij dat doel." De brug in Massenhoven "wordt het toonbeeld van een modal shift naar meer duurzame vervoersmiddelen, waaronder transport over het water, de fiets, carpoolen en openbaar vervoer", verklaart Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters. "Met investeringen zoals hier in Massenhoven maken we het verkeer in Vlaanderen duurzamer, vlotter en veiliger." (Belga)