De Vlaamse sociale partners toetsen de werkbaarheid van jobs aan vier criteria: psychische vermoeidheid, welbevinden in het werk, leermogelijkheden en de balans werk-privé. Volgens die definitie heeft iemand een "werkbare" job als hij of zij niet voor alle vier dimensies knelpunten signaleert. In 2007 benaderde de werkbaarheidsgraad in het Vlaamse onderwijs het streefdoel van 60 procent, maar dat percentage is intussen teruggevallen tot nog 52,5. Het onderwijs scoort daarmee wel nog steeds beter dan het globale cijfer voor de Vlaamse arbeidsmarkt. Vooral werkstress en de combinatie werk-privé blijken verantwoordelijk voor de daling. Zo heeft 18,4 procent van het onderwijspersoneel problemen met de combinatie van werk en privé, terwijl vier op de tien geconfronteerd met werkstressklachten. In 2004 was dat nog respectievelijk 14,9 procent en 32,4 procent. Voor 13,7 procent is de situatie acuut-problematisch en is sprake van burn-outsymptomen. Intussen plaatst zowat de helft van de leerkrachten vraagtekens bij de haalbaarheid van de recent verhoogde pensioenleeftijd, terwijl in 2007 nog bijna 73 procent van het onderwijspersoneel doorwerken in hun huidige job tot de pensioenleeftijd haalbaar achtte. Tegelijk blijkt de groep die vragende partij is voor aangepast werk - denk aan lichter werk of minder uren - om langer te kunnen werken, bijna verdubbeld van 24 procent in 2007 naar 46 procent nu. Het SERV-rapport brengt tot slot ook enkele positieve evoluties aan het licht. Zo kan het onderwijs op vlak van leermogelijkheden voor het personeel en werkbetrokkenheid of motivatie wel een positief rapport voorleggen. Voor deze werkbaarheidsdimensies haalt de sector veruit de meest gunstige scores op de Vlaamse arbeidsmarkt. (Belga)

De Vlaamse sociale partners toetsen de werkbaarheid van jobs aan vier criteria: psychische vermoeidheid, welbevinden in het werk, leermogelijkheden en de balans werk-privé. Volgens die definitie heeft iemand een "werkbare" job als hij of zij niet voor alle vier dimensies knelpunten signaleert. In 2007 benaderde de werkbaarheidsgraad in het Vlaamse onderwijs het streefdoel van 60 procent, maar dat percentage is intussen teruggevallen tot nog 52,5. Het onderwijs scoort daarmee wel nog steeds beter dan het globale cijfer voor de Vlaamse arbeidsmarkt. Vooral werkstress en de combinatie werk-privé blijken verantwoordelijk voor de daling. Zo heeft 18,4 procent van het onderwijspersoneel problemen met de combinatie van werk en privé, terwijl vier op de tien geconfronteerd met werkstressklachten. In 2004 was dat nog respectievelijk 14,9 procent en 32,4 procent. Voor 13,7 procent is de situatie acuut-problematisch en is sprake van burn-outsymptomen. Intussen plaatst zowat de helft van de leerkrachten vraagtekens bij de haalbaarheid van de recent verhoogde pensioenleeftijd, terwijl in 2007 nog bijna 73 procent van het onderwijspersoneel doorwerken in hun huidige job tot de pensioenleeftijd haalbaar achtte. Tegelijk blijkt de groep die vragende partij is voor aangepast werk - denk aan lichter werk of minder uren - om langer te kunnen werken, bijna verdubbeld van 24 procent in 2007 naar 46 procent nu. Het SERV-rapport brengt tot slot ook enkele positieve evoluties aan het licht. Zo kan het onderwijs op vlak van leermogelijkheden voor het personeel en werkbetrokkenheid of motivatie wel een positief rapport voorleggen. Voor deze werkbaarheidsdimensies haalt de sector veruit de meest gunstige scores op de Vlaamse arbeidsmarkt. (Belga)