Uit de resultaten blijkt ook dat 18 pct van de vrouwen met een migratieachtergrond werkloos is en ruim de helft (57 pct) niet bij VDAB ingeschreven staat. "Vlaanderen laat zo een groot arbeidspotentieel liggen", klinkt het. In het onderwijs kennen de migrantenmeisjes een moeilijkere start met veel schoolse achterstand en vroegtijdig schoolverlaten (4 pct bij Belgen, 10 bij EU15 en 18 procnent bij niet EU15) waardoor veel jonge meisjes moeilijker doorstromen naar de arbeidsmarkt. Door zowel in te zetten op onderwijs en werk wil de Commissie Diversiteit grote stappen vooruit zetten om migrantenmeisjes beter op te leiden en meer migrantenvrouwen aan de slag te krijgen. "De huidige krapte op de Vlaamse arbeidsmarkt toont de noodzaak om zoveel mogelijk groepen aan te spreken", zegt Hans Maertens, voorzitter SERV en Commissie Diversiteit. "Het onderwijsniveau van migrantenmeisjes én de tewerkstelling van laaggeschoolde migrantenvrouwen zijn erg laag. Daar willen de sociale partners en de vertegenwoordigers van de kansengroepen dringend verandering in zien." De Commissie Diversiteit wil de Vlaamse regering sterker zien inzetten op de preventieve rol van het onderwijs. "Daardoor zullen meer meisjes met een migratieachtergrond hun schoolloopbaan succesvol kunnen afwerken. Zo verhogen ze aanzienlijk hun startkansen op de arbeidsmarkt", luidt het nog. (Belga)

Uit de resultaten blijkt ook dat 18 pct van de vrouwen met een migratieachtergrond werkloos is en ruim de helft (57 pct) niet bij VDAB ingeschreven staat. "Vlaanderen laat zo een groot arbeidspotentieel liggen", klinkt het. In het onderwijs kennen de migrantenmeisjes een moeilijkere start met veel schoolse achterstand en vroegtijdig schoolverlaten (4 pct bij Belgen, 10 bij EU15 en 18 procnent bij niet EU15) waardoor veel jonge meisjes moeilijker doorstromen naar de arbeidsmarkt. Door zowel in te zetten op onderwijs en werk wil de Commissie Diversiteit grote stappen vooruit zetten om migrantenmeisjes beter op te leiden en meer migrantenvrouwen aan de slag te krijgen. "De huidige krapte op de Vlaamse arbeidsmarkt toont de noodzaak om zoveel mogelijk groepen aan te spreken", zegt Hans Maertens, voorzitter SERV en Commissie Diversiteit. "Het onderwijsniveau van migrantenmeisjes én de tewerkstelling van laaggeschoolde migrantenvrouwen zijn erg laag. Daar willen de sociale partners en de vertegenwoordigers van de kansengroepen dringend verandering in zien." De Commissie Diversiteit wil de Vlaamse regering sterker zien inzetten op de preventieve rol van het onderwijs. "Daardoor zullen meer meisjes met een migratieachtergrond hun schoolloopbaan succesvol kunnen afwerken. Zo verhogen ze aanzienlijk hun startkansen op de arbeidsmarkt", luidt het nog. (Belga)