Eupinions is het initiatief voor opinieonderzoek in Europa van de Bertelsmann Stiftung. Die wilde weten hoe de Europese burgers na maanden van pandemie staan tegenover de democratische waarden en de aanpak van de gezondheidscrisis. Uit de bevraging blijkt dat respondenten uit de 27 EU-lidstaten een zeer groot belang hechten aan de rechtsstaat, vrije verkiezingen en vrijheid van meningsuiting. Over hoe die zaken in de praktijk worden aangepakt, is er wat verdeeldheid, zeker over de aanpak in eigen land. Zo zijn Nederlanders (74 pct) en Duitsers (70 pct) tevreden over de werking van de democratie in hun land, terwijl dat percentage bij Spanjaarden (46 pct), Italianen (40 pct) en Polen (35 pct) heel wat lager ligt. In België is 54 procent tevreden over de democratie in eigen land. Het gemiddelde in de Europese lidstaten is 54 procent. Een ander beeld ontstaat wanneer wordt gevraagd naar de stand van de democratie in Europa. In de hele EU is 60 procent tevreden over de werking van de democratie in Europa. In België gaat het om 56 procent. Opvallend is dat burgers die over het algemeen tevreden zijn met hun de democratie in eigen land, de EU slechtere cijfers geven. Maar langs de andere kant krijgt de EU een beter rapport in landen waar de burgers over het algemeen slechte cijfers geven voor situatie in het eigen land. De discrepantie is het duidelijkst in Polen: daar is 70 procent tevreden over het functioneren van de democratie in Europa. Uit de enquête blijkt verder dat in de hele EU gemiddeld 58 procent van de respondenten er vertrouwen in heeft dat hun regering de coronapandemie onder controle krijgt. Er zijn echter verschillen tussen de landen. Terwijl de meerderheid in Duitsland (74 pct), Nederland (69 pct), Italië (55 pct), Spanje (54 pct) en België (53 pct) vertrouwen heeft in het anticoronabeleid van hun nationale regering, heeft slechts een minderheid van de Franse (47 pct) en Poolse respondenten (40 pct) dat vertrouwen. Het vertrouwen in het optreden van de Europese instellingen in verband met de pandemie bedraagt gemiddeld 66 procent. Ook hier geldt: hoe zwakker het vertrouwen in de eigen regering, hoe groter het vertrouwen in de competentie van het Europese niveau. (Belga)

Eupinions is het initiatief voor opinieonderzoek in Europa van de Bertelsmann Stiftung. Die wilde weten hoe de Europese burgers na maanden van pandemie staan tegenover de democratische waarden en de aanpak van de gezondheidscrisis. Uit de bevraging blijkt dat respondenten uit de 27 EU-lidstaten een zeer groot belang hechten aan de rechtsstaat, vrije verkiezingen en vrijheid van meningsuiting. Over hoe die zaken in de praktijk worden aangepakt, is er wat verdeeldheid, zeker over de aanpak in eigen land. Zo zijn Nederlanders (74 pct) en Duitsers (70 pct) tevreden over de werking van de democratie in hun land, terwijl dat percentage bij Spanjaarden (46 pct), Italianen (40 pct) en Polen (35 pct) heel wat lager ligt. In België is 54 procent tevreden over de democratie in eigen land. Het gemiddelde in de Europese lidstaten is 54 procent. Een ander beeld ontstaat wanneer wordt gevraagd naar de stand van de democratie in Europa. In de hele EU is 60 procent tevreden over de werking van de democratie in Europa. In België gaat het om 56 procent. Opvallend is dat burgers die over het algemeen tevreden zijn met hun de democratie in eigen land, de EU slechtere cijfers geven. Maar langs de andere kant krijgt de EU een beter rapport in landen waar de burgers over het algemeen slechte cijfers geven voor situatie in het eigen land. De discrepantie is het duidelijkst in Polen: daar is 70 procent tevreden over het functioneren van de democratie in Europa. Uit de enquête blijkt verder dat in de hele EU gemiddeld 58 procent van de respondenten er vertrouwen in heeft dat hun regering de coronapandemie onder controle krijgt. Er zijn echter verschillen tussen de landen. Terwijl de meerderheid in Duitsland (74 pct), Nederland (69 pct), Italië (55 pct), Spanje (54 pct) en België (53 pct) vertrouwen heeft in het anticoronabeleid van hun nationale regering, heeft slechts een minderheid van de Franse (47 pct) en Poolse respondenten (40 pct) dat vertrouwen. Het vertrouwen in het optreden van de Europese instellingen in verband met de pandemie bedraagt gemiddeld 66 procent. Ook hier geldt: hoe zwakker het vertrouwen in de eigen regering, hoe groter het vertrouwen in de competentie van het Europese niveau. (Belga)