Werkzoekenden die de trein willen nemen om naar een sollicitatiegesprek te gaan bij een werkgever of uitzendkantoor, of om deel te nemen aan een examen bij Selor, kunnen aanspraak maken op een goedkoop treinticket van 1 of 2 euro. Wie dat wil aanvragen, moet ten vroegste vijf dagen voor het gesprek of examen met de uitnodiging naar een VDAB-kantoor gaan. Daar gaat de bemiddelaar na of de betrokkene recht heeft op de reductie. Is dat het geval, dan krijgt hij twee attesten: één om af te geven aan de loketbediende in het station en één om aan de conducteur in de trein te tonen.

De procedure is te omslachtig, concludeert Ongena. 'Laat ons de coronacrisis aangrijpen om het systeem versneld te digitaliseren en het groeiende aantal werklozen dat er dreigt aan te komen, te informeren dat deze maatregel er is voor hen', zegt hij.

In haar antwoord laat Crevits weten dat een proefproject met digitale tickets positief werd geëvalueerd en op korte termijn zal worden uitgerold naar alle werkzoekenden.

Werkzoekenden die de trein willen nemen om naar een sollicitatiegesprek te gaan bij een werkgever of uitzendkantoor, of om deel te nemen aan een examen bij Selor, kunnen aanspraak maken op een goedkoop treinticket van 1 of 2 euro. Wie dat wil aanvragen, moet ten vroegste vijf dagen voor het gesprek of examen met de uitnodiging naar een VDAB-kantoor gaan. Daar gaat de bemiddelaar na of de betrokkene recht heeft op de reductie. Is dat het geval, dan krijgt hij twee attesten: één om af te geven aan de loketbediende in het station en één om aan de conducteur in de trein te tonen. De procedure is te omslachtig, concludeert Ongena. 'Laat ons de coronacrisis aangrijpen om het systeem versneld te digitaliseren en het groeiende aantal werklozen dat er dreigt aan te komen, te informeren dat deze maatregel er is voor hen', zegt hij. In haar antwoord laat Crevits weten dat een proefproject met digitale tickets positief werd geëvalueerd en op korte termijn zal worden uitgerold naar alle werkzoekenden.