De bioscoopindustrie werd hard getroffen door de COVID-19 pandemie, met lange periodes van sluiting van bioscopen, beperkende maatregelen en een herhaaldelijk uitstel van releases van blockbusters tot gevolg. Initieel werden voor 2020 45 miljoen bezoekers verwacht, maar dat aantal daalde aanzienlijk. In België waren er 2,3 miljoen bezoekers, 71,7% minder dan in 2019 (8,12 miljoen). De opbrengsten daalden van 551,5 naar 176,3 miljoen euro (-68%). Ze zijn minder sterk gedaald dan de bezoekersaantallen, vooral dankzij de inkomsten uit B2B, concessies en filmdistributie die minder sterk daalden dan de bezoekers. De operationele winst (ebit) daalde van 101 miljoen naar -65,7 miljoen, de ebitda (winst voor belastingen, intresten, afschrijvingen en waardeverminderingen) bleef met 17,2 miljoen positief "dankzij de genomen kostenmaatregelen". Vooral dankzij een sterk kostenmanagement werd het cashverbruik ten gevolge van de COVID-crisis beperkt tot 32,1 miljoen in 2020, "iets waar we in de gegeven omstandigheden trots op mogen zijn", zegt CEO Eddy Duquenne. "Met een liquiditeitsreserve van 171,0 miljoen bij de start van dit jaar, kan Kinepolis dus nog geruime tijd standhouden en mogen we met zekerheid zeggen dat ons bedrijf deze crisis zal doorkomen." Kinepolis laat nog weten "gelet op het resultaat en de actuele omstandigheden" geen dividend uit te keren over 2020. (Belga)

De bioscoopindustrie werd hard getroffen door de COVID-19 pandemie, met lange periodes van sluiting van bioscopen, beperkende maatregelen en een herhaaldelijk uitstel van releases van blockbusters tot gevolg. Initieel werden voor 2020 45 miljoen bezoekers verwacht, maar dat aantal daalde aanzienlijk. In België waren er 2,3 miljoen bezoekers, 71,7% minder dan in 2019 (8,12 miljoen). De opbrengsten daalden van 551,5 naar 176,3 miljoen euro (-68%). Ze zijn minder sterk gedaald dan de bezoekersaantallen, vooral dankzij de inkomsten uit B2B, concessies en filmdistributie die minder sterk daalden dan de bezoekers. De operationele winst (ebit) daalde van 101 miljoen naar -65,7 miljoen, de ebitda (winst voor belastingen, intresten, afschrijvingen en waardeverminderingen) bleef met 17,2 miljoen positief "dankzij de genomen kostenmaatregelen". Vooral dankzij een sterk kostenmanagement werd het cashverbruik ten gevolge van de COVID-crisis beperkt tot 32,1 miljoen in 2020, "iets waar we in de gegeven omstandigheden trots op mogen zijn", zegt CEO Eddy Duquenne. "Met een liquiditeitsreserve van 171,0 miljoen bij de start van dit jaar, kan Kinepolis dus nog geruime tijd standhouden en mogen we met zekerheid zeggen dat ons bedrijf deze crisis zal doorkomen." Kinepolis laat nog weten "gelet op het resultaat en de actuele omstandigheden" geen dividend uit te keren over 2020. (Belga)