Nederland wil met de verlaging van de maximumsnelheid voor een vermindering van de stikstofuitstoot door het wegverkeer zorgen. Maar zelfs als uit onderzoeken van Nederland zou blijken dat dit een groot positief effect heeft op de luchtkwaliteit, is nog steeds slechts 19 procent van de Vlamingen en Brusselaars hiervoor te vinden. In Wallonië (14 procent) is het draagvlak nog kleiner. En zelfs bij vervuilingspieken is slechts een op de vier Vlamingen bereid om 100 km/u te rijden. Opvallend is dat hiertoe dan wel meer draagvlak is in Wallonië en Brussel: daar gaat 1 op de 3 akkoord met dergelijke maatregel. Nochtans is dit een praktijk die in Vlaanderen al gekend is in de vorm van het smogalarm, dat in werking treedt als de atmosfeer te hoge concentraties fijnstof bevat, en waarbij de toegelaten maximumsnelheid dan 90 km/u wordt op bepaalde delen van de Vlaamse autosnelwegen. Bij een snelheidsbeperking omwille van verkeersveiligheidsredenen verdubbelt het draagvlak evenwel. Bij regenweer en gladde wegen is meer dan de helft van de respondenten bereid om trager te rijden op de autosnelwegen. Vooral vrouwen en 65-plussers zijn dan te vinden voor een maximumsnelheidsverlaging. VAB hoopt daarom dat er in Nederland niet enkel een studie komt over het effect van deze maatregel op de luchtkwaliteit, maar ook op vlak van verkeersveiligheid, zeker op ringwegen. Wat doorstroming betreft verwacht VAB positieve effecten van deze maatregel: minder ongevallen, rustiger, homogener verkeer en daardoor waarschijnlijk ook minder structurele files. (Belga)

Nederland wil met de verlaging van de maximumsnelheid voor een vermindering van de stikstofuitstoot door het wegverkeer zorgen. Maar zelfs als uit onderzoeken van Nederland zou blijken dat dit een groot positief effect heeft op de luchtkwaliteit, is nog steeds slechts 19 procent van de Vlamingen en Brusselaars hiervoor te vinden. In Wallonië (14 procent) is het draagvlak nog kleiner. En zelfs bij vervuilingspieken is slechts een op de vier Vlamingen bereid om 100 km/u te rijden. Opvallend is dat hiertoe dan wel meer draagvlak is in Wallonië en Brussel: daar gaat 1 op de 3 akkoord met dergelijke maatregel. Nochtans is dit een praktijk die in Vlaanderen al gekend is in de vorm van het smogalarm, dat in werking treedt als de atmosfeer te hoge concentraties fijnstof bevat, en waarbij de toegelaten maximumsnelheid dan 90 km/u wordt op bepaalde delen van de Vlaamse autosnelwegen. Bij een snelheidsbeperking omwille van verkeersveiligheidsredenen verdubbelt het draagvlak evenwel. Bij regenweer en gladde wegen is meer dan de helft van de respondenten bereid om trager te rijden op de autosnelwegen. Vooral vrouwen en 65-plussers zijn dan te vinden voor een maximumsnelheidsverlaging. VAB hoopt daarom dat er in Nederland niet enkel een studie komt over het effect van deze maatregel op de luchtkwaliteit, maar ook op vlak van verkeersveiligheid, zeker op ringwegen. Wat doorstroming betreft verwacht VAB positieve effecten van deze maatregel: minder ongevallen, rustiger, homogener verkeer en daardoor waarschijnlijk ook minder structurele files. (Belga)