In een VRT-reportage was sprake van een zevental sociale woningen met vochtproblemen, rotte draagstructuren en elektrocutiegevaar. In totaal kampen echter 39 bewoonde woningen van het patrimonium van WoninGent met een nijpende nood aan herstellingen of ingrijpende renovaties. Vooral de Bernadettewijk is een moeilijk dossier omdat de woningen dateren van de jaren 1930 en op de inventaris van bouwkundig erfgoed staan. De socialehuisvestingsmaatschappij zegt dat de betrokken woningen niet onbewoonbaar zijn verklaard en geeft aan dat het gaat om tijdelijke ongeschiktverklaringen. Het parket onderzoekt ambtshalve of er inbreuken zijn gepleegd. WoninGent belooft alle problemen aan te pakken en in de toekomst maximaal te vermijden. De raad van bestuur heeft dinsdag beslist om op korte termijn een plan van aanpak uit te werken. (Belga)

In een VRT-reportage was sprake van een zevental sociale woningen met vochtproblemen, rotte draagstructuren en elektrocutiegevaar. In totaal kampen echter 39 bewoonde woningen van het patrimonium van WoninGent met een nijpende nood aan herstellingen of ingrijpende renovaties. Vooral de Bernadettewijk is een moeilijk dossier omdat de woningen dateren van de jaren 1930 en op de inventaris van bouwkundig erfgoed staan. De socialehuisvestingsmaatschappij zegt dat de betrokken woningen niet onbewoonbaar zijn verklaard en geeft aan dat het gaat om tijdelijke ongeschiktverklaringen. Het parket onderzoekt ambtshalve of er inbreuken zijn gepleegd. WoninGent belooft alle problemen aan te pakken en in de toekomst maximaal te vermijden. De raad van bestuur heeft dinsdag beslist om op korte termijn een plan van aanpak uit te werken. (Belga)