Advocaten Walter Van Steenbrugge en Christine Mussche leiden een burgerlijke vordering in bij de rechtbank van eerste aanleg in Gent tegen de Heilige Stoel, de Belgische bisschoppen en de hogere oversten van de Belgische religieuzen, in naam van een groepering van slachtoffers van seksueel misbruik in de kerk.

Aansprakelijkheid
De bedoeling is om het principe van de aansprakelijkheid te laten vaststellen in een tussenvonnis, waarbij de rechtbank ook zal gevraagd worden zich uit te spreken over een provisionele schadevergoeding voor de geleden schade.

Groepsvordering"Drie dagen nadat bekend raakte dat groepsvordering wordt ingediend, zeggen de bisschoppen dat ze zullen meewerken en slachtoffers vergoeden. We zijn waakzaam positief", aldus advocaat Christine Mussche. Ze wijst erop dat de kerk de afgelopen dertien maanden telkens nieuwe excuses gebruikte om onderhandelingen uit te stellen.

Sabotage
"Het verleden leerde dat de kerk een tactiek van sabotage gebruikte." Mussche wijst erop dat belangrijke stukken die tijdens het onderzoek in beslag genomen werden, gered zijn. "Elk rechtsmiddel zal aangewend worden om flagrante schendingen van de mensenrechten, kinderrechten en misdaden tegen de menselijkheid aan te klagen. De stap is belangrijker dan de speculatie over de afloop, al hebben we vertrouwen in een goede afloop", klinkt het nog.

Kosten
Journalist en auteur Roel Verschueren, zelf slachtoffer, heeft van de Gentse stafhouder toestemming en een mandaat gekregen om in naam van de slachtoffers van kerkelijk misbruik de burgerlijke procedure op te starten. Om de kosten te drukken, en omdat bepaalde misbruiken in het Gentse gebeurd zijn en ook verwerende partijen in Gent wonen, werd de Arteveldestad het territoriaal aanknopingspunt voor de Belgische Kerk.

Verjaring
"De zaak wordt in september ingeleid om de verjaringstermijn te stuiten", aldus advocaat Christine Mussche. "Het strafrechtelijk onderzoek moet eerst afgerond zijn vooraleer burgerlijke zaken opgestart kunnen worden."

Kloosterorden
Naast alle huidige Belgische bisschoppen, aartsbisschop kardinaal Léonard, gewezen aartsbisschop oud-kardinaal Danneels en voormalig bisschop van Brugge Roger Vangheluwe, worden ook de Hogere Oversten van de religieuze congregaties en kloosterorden gedagvaard via de Unie van de Religieuzen in Vlaanderen en de Waalse tegenhanger Conférence des Réligieuses et des Religieux.

Doofpot
"In eerste instantie omdat ze als natuurlijk persoon foutief gedrag ontwikkelen door de wet te overtreden of onzorgvuldig te zijn, aldus advocaat Walter Vansteenbrugge. "Ze handelden niet als goede huisvader, ze hadden kennis van grote vormen van misbruik, waren nalatig en gaven zelfs instructies om zaken in de doofpot te steken.
Daarnaast zijn ze verantwoordelijk voor de daden van hun aangestelden."

Paus
Wegens zijn immuniteit als staatshoofd van Vaticaanstad kan de paus zelf niet gedagvaard worden. "De Heilige Stoel kan als centraal bestuur van de Rooms-Katholieke kerk als soeverein volkenrechtssubject vervolgd worden." Die dagvaarding volgt ook in september in Gent, momenteel worden de teksten in het Italiaans vertaald. Het is de eerste keer in Europa dat de Heilige Stoel wordt gedagvaard, in de Verenigde Staten zijn twee gevallen bekend.

Schuldig verzuim
Volgens Vansteenbrugge is de uitkomst van het strafrechtelijk onderzoek nog steeds belangrijk. "Laat ons afwachten of alle feiten verjaard zijn, want verjaringstermijnen beginnen pas te lopen na de laatste feiten. Daarnaast moet ook het aspect schuldig verzuim nader bekeken worden." (Belga)

Advocaten Walter Van Steenbrugge en Christine Mussche leiden een burgerlijke vordering in bij de rechtbank van eerste aanleg in Gent tegen de Heilige Stoel, de Belgische bisschoppen en de hogere oversten van de Belgische religieuzen, in naam van een groepering van slachtoffers van seksueel misbruik in de kerk.Aansprakelijkheid De bedoeling is om het principe van de aansprakelijkheid te laten vaststellen in een tussenvonnis, waarbij de rechtbank ook zal gevraagd worden zich uit te spreken over een provisionele schadevergoeding voor de geleden schade.Groepsvordering"Drie dagen nadat bekend raakte dat groepsvordering wordt ingediend, zeggen de bisschoppen dat ze zullen meewerken en slachtoffers vergoeden. We zijn waakzaam positief", aldus advocaat Christine Mussche. Ze wijst erop dat de kerk de afgelopen dertien maanden telkens nieuwe excuses gebruikte om onderhandelingen uit te stellen. Sabotage "Het verleden leerde dat de kerk een tactiek van sabotage gebruikte." Mussche wijst erop dat belangrijke stukken die tijdens het onderzoek in beslag genomen werden, gered zijn. "Elk rechtsmiddel zal aangewend worden om flagrante schendingen van de mensenrechten, kinderrechten en misdaden tegen de menselijkheid aan te klagen. De stap is belangrijker dan de speculatie over de afloop, al hebben we vertrouwen in een goede afloop", klinkt het nog.Kosten Journalist en auteur Roel Verschueren, zelf slachtoffer, heeft van de Gentse stafhouder toestemming en een mandaat gekregen om in naam van de slachtoffers van kerkelijk misbruik de burgerlijke procedure op te starten. Om de kosten te drukken, en omdat bepaalde misbruiken in het Gentse gebeurd zijn en ook verwerende partijen in Gent wonen, werd de Arteveldestad het territoriaal aanknopingspunt voor de Belgische Kerk. Verjaring "De zaak wordt in september ingeleid om de verjaringstermijn te stuiten", aldus advocaat Christine Mussche. "Het strafrechtelijk onderzoek moet eerst afgerond zijn vooraleer burgerlijke zaken opgestart kunnen worden." Kloosterorden Naast alle huidige Belgische bisschoppen, aartsbisschop kardinaal Léonard, gewezen aartsbisschop oud-kardinaal Danneels en voormalig bisschop van Brugge Roger Vangheluwe, worden ook de Hogere Oversten van de religieuze congregaties en kloosterorden gedagvaard via de Unie van de Religieuzen in Vlaanderen en de Waalse tegenhanger Conférence des Réligieuses et des Religieux. Doofpot "In eerste instantie omdat ze als natuurlijk persoon foutief gedrag ontwikkelen door de wet te overtreden of onzorgvuldig te zijn, aldus advocaat Walter Vansteenbrugge. "Ze handelden niet als goede huisvader, ze hadden kennis van grote vormen van misbruik, waren nalatig en gaven zelfs instructies om zaken in de doofpot te steken. Daarnaast zijn ze verantwoordelijk voor de daden van hun aangestelden." Paus Wegens zijn immuniteit als staatshoofd van Vaticaanstad kan de paus zelf niet gedagvaard worden. "De Heilige Stoel kan als centraal bestuur van de Rooms-Katholieke kerk als soeverein volkenrechtssubject vervolgd worden." Die dagvaarding volgt ook in september in Gent, momenteel worden de teksten in het Italiaans vertaald. Het is de eerste keer in Europa dat de Heilige Stoel wordt gedagvaard, in de Verenigde Staten zijn twee gevallen bekend. Schuldig verzuim Volgens Vansteenbrugge is de uitkomst van het strafrechtelijk onderzoek nog steeds belangrijk. "Laat ons afwachten of alle feiten verjaard zijn, want verjaringstermijnen beginnen pas te lopen na de laatste feiten. Daarnaast moet ook het aspect schuldig verzuim nader bekeken worden." (Belga)