De Ierse Fionnula Ni Aolain, speciale rapporteur van de VN, heeft tussen 24 en 31 mei vorig jaar diverse slachtoffers van de aanslagen ontmoet. De VN-rapporteur bracht ook een bezoek aan de gevangenis van Hasselt, waar terroristen en geradicaliseerde gedetineerden vastzitten. Ze maakte een rapport over die ontmoetingen en stelde het vandaag aan de pers voor. "België heeft heel wat zaken goed gedaan in de strijd tegen het terrorisme", zegt Fionnula Ni Aolain. Ze betreurt echter dat er te weinig aandacht is geweest voor de slachtoffers van terreur. "Uit mijn gesprekken is gebleken dat de slachtoffers zich verlaten voelen en moeite hebben om medische of psychologische ondersteuning te vinden. Ze worden getroffen door verlies, pijn en overweldigende trauma's." In haar rapport spreekt ze onder meer over "belangrijke lacunes" in de zorg voor de slachtoffers. Fionnula Ni Aolain stelt ook "fundamentele problemen vast wat betreft mensenrechten". Ze betreurt onder meer dat er geen "systematisch deradicaliseringsprogramma" bestaat in de Belgische gevangenissen. In het kader van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de verzameling van persoonsgegevens vindt de speciale rapporteur het noodzakelijk dat er "een duidelijk en respectvol wettelijk kader voor de rechten van de mens inzake de rol van het beroepsgeheim" komt. Ze moedigt de regering ook aan om "een onafhankelijk, effectief en uitgebreid overzicht te maken van de bevoegdheden voor het verzamelen, verwerken, delen en behoud van gegevens in het kader van de strijd tegen het terrorisme". De Kamer keurde eind december 2018 een reeks wetsontwerpen van minister van Justitie Koen Geens (CD&V) goed die de steun aan slachtoffers van terrorisme moeten verbeteren. Het gaat om financiële ondersteuning en hulp bij de behandeling van hun dossier. Sinds de aanslagen van 22 maart 2016 hebben de slachtoffers zich meermaals beklaagd over de moeilijkheden die ze tegenkwamen tijdens de procedure om een schadevergoeding te bekomen. De onderzoekscommissie die na de aanslagen in de Kamer het levenslicht zag, verwees daar ook naar. Zo was sprake van te veel instanties, een veelvoud aan medische expertises en administratieve procedures. (Belga)

De Ierse Fionnula Ni Aolain, speciale rapporteur van de VN, heeft tussen 24 en 31 mei vorig jaar diverse slachtoffers van de aanslagen ontmoet. De VN-rapporteur bracht ook een bezoek aan de gevangenis van Hasselt, waar terroristen en geradicaliseerde gedetineerden vastzitten. Ze maakte een rapport over die ontmoetingen en stelde het vandaag aan de pers voor. "België heeft heel wat zaken goed gedaan in de strijd tegen het terrorisme", zegt Fionnula Ni Aolain. Ze betreurt echter dat er te weinig aandacht is geweest voor de slachtoffers van terreur. "Uit mijn gesprekken is gebleken dat de slachtoffers zich verlaten voelen en moeite hebben om medische of psychologische ondersteuning te vinden. Ze worden getroffen door verlies, pijn en overweldigende trauma's." In haar rapport spreekt ze onder meer over "belangrijke lacunes" in de zorg voor de slachtoffers. Fionnula Ni Aolain stelt ook "fundamentele problemen vast wat betreft mensenrechten". Ze betreurt onder meer dat er geen "systematisch deradicaliseringsprogramma" bestaat in de Belgische gevangenissen. In het kader van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de verzameling van persoonsgegevens vindt de speciale rapporteur het noodzakelijk dat er "een duidelijk en respectvol wettelijk kader voor de rechten van de mens inzake de rol van het beroepsgeheim" komt. Ze moedigt de regering ook aan om "een onafhankelijk, effectief en uitgebreid overzicht te maken van de bevoegdheden voor het verzamelen, verwerken, delen en behoud van gegevens in het kader van de strijd tegen het terrorisme". De Kamer keurde eind december 2018 een reeks wetsontwerpen van minister van Justitie Koen Geens (CD&V) goed die de steun aan slachtoffers van terrorisme moeten verbeteren. Het gaat om financiële ondersteuning en hulp bij de behandeling van hun dossier. Sinds de aanslagen van 22 maart 2016 hebben de slachtoffers zich meermaals beklaagd over de moeilijkheden die ze tegenkwamen tijdens de procedure om een schadevergoeding te bekomen. De onderzoekscommissie die na de aanslagen in de Kamer het levenslicht zag, verwees daar ook naar. Zo was sprake van te veel instanties, een veelvoud aan medische expertises en administratieve procedures. (Belga)