Ending Clergy Abuse (ECA) is een recent gevormd platform dat bewegingen uit vijftien landen verenigt, die actie voeren tegen seksueel misbruik in de kerk. In Genève brengt ECA vandaag twaalf slachtoffers samen op een persconferentie. Het is niet hun bedoeling hun aanranders aan te klagen. 'Wel de bisschoppen, die de daders jarenlang een hand boven het hoofd hielden', schrijft De Standaard. Eén van de twaalf getuigen werd slachtoffer van Omer V. In 1987 werd hij terug naar België gestuurd - eind jaren 90 misbruikte hij hier een meisje. Daarna werd hij op pensioen gesteld. "Toch kon Omer V. de daaropvolgende jaren nog naar Rwanda reizen, waar hij een vzw had om weeskinderen op te vangen", zegt de Amerikaanse Ann Barrett. Opnieuw was er misbruik. Vanaf 2004 stond Luc Van Looy als bisschop aan het hoofd van het bisdom. Hij verhinderde niet dat V. naar Rwanda reisde. We willen dat er een onderzoek komt om na te gaan of hij volgens paus Franciscus genoeg heeft gedaan om kinderen te beschermen." "Dit is een dossier met ernstige feiten uit het verleden", reageert het Gentse bisdom. "De bisschop heeft de man (Omer V., red.) meermaals, zowel schriftelijk als mondeling, het verbod opgelegd om naar Afrika te reizen. Uit de feiten bleek dat hij dat verbod meermaals naast zich neerlegde. Intussen weten we dat hij in Rwanda geseind staat als persona non grata." Zijn dossier is overgemaakt aan Rome. De 82-jarige heeft geen enkele functie meer in het bisdom. (Belga)

Ending Clergy Abuse (ECA) is een recent gevormd platform dat bewegingen uit vijftien landen verenigt, die actie voeren tegen seksueel misbruik in de kerk. In Genève brengt ECA vandaag twaalf slachtoffers samen op een persconferentie. Het is niet hun bedoeling hun aanranders aan te klagen. 'Wel de bisschoppen, die de daders jarenlang een hand boven het hoofd hielden', schrijft De Standaard. Eén van de twaalf getuigen werd slachtoffer van Omer V. In 1987 werd hij terug naar België gestuurd - eind jaren 90 misbruikte hij hier een meisje. Daarna werd hij op pensioen gesteld. "Toch kon Omer V. de daaropvolgende jaren nog naar Rwanda reizen, waar hij een vzw had om weeskinderen op te vangen", zegt de Amerikaanse Ann Barrett. Opnieuw was er misbruik. Vanaf 2004 stond Luc Van Looy als bisschop aan het hoofd van het bisdom. Hij verhinderde niet dat V. naar Rwanda reisde. We willen dat er een onderzoek komt om na te gaan of hij volgens paus Franciscus genoeg heeft gedaan om kinderen te beschermen." "Dit is een dossier met ernstige feiten uit het verleden", reageert het Gentse bisdom. "De bisschop heeft de man (Omer V., red.) meermaals, zowel schriftelijk als mondeling, het verbod opgelegd om naar Afrika te reizen. Uit de feiten bleek dat hij dat verbod meermaals naast zich neerlegde. Intussen weten we dat hij in Rwanda geseind staat als persona non grata." Zijn dossier is overgemaakt aan Rome. De 82-jarige heeft geen enkele functie meer in het bisdom. (Belga)