Het slachthuis van Anderlecht maakt al enige tijd gebruik van camera's in de laad- en loszone van de dieren, maar nog niet in de slachtzone. Daar komen nu dus bijkomende camera's om toe te zien dat er geen onnodig dierenleed optreedt. "Het slachthuis van Anderlecht levert prima werk en ziet er met een systeem van interne controle nauw op toe dat alle regels worden nageleefd", zegt staatssecretaris Debaets. "Fouten en wangedrag zijn jammer genoeg nooit uit te sluiten. Daarom is cameratoezicht op verschillende plaatsen in het slachthuis van belang." De camera's zullen voldoen aan de privacywetgeving en kunnen zowel intern als door de overheid bekeken worden wanneer nodig. Tegelijkertijd besliste staatssecretaris Debaets om de opleiding van professionals in het slachthuis te verbeteren, met in het bijzonder een verhoogde aandacht voor het dierenwelzijn. (Belga)

Het slachthuis van Anderlecht maakt al enige tijd gebruik van camera's in de laad- en loszone van de dieren, maar nog niet in de slachtzone. Daar komen nu dus bijkomende camera's om toe te zien dat er geen onnodig dierenleed optreedt. "Het slachthuis van Anderlecht levert prima werk en ziet er met een systeem van interne controle nauw op toe dat alle regels worden nageleefd", zegt staatssecretaris Debaets. "Fouten en wangedrag zijn jammer genoeg nooit uit te sluiten. Daarom is cameratoezicht op verschillende plaatsen in het slachthuis van belang." De camera's zullen voldoen aan de privacywetgeving en kunnen zowel intern als door de overheid bekeken worden wanneer nodig. Tegelijkertijd besliste staatssecretaris Debaets om de opleiding van professionals in het slachthuis te verbeteren, met in het bijzonder een verhoogde aandacht voor het dierenwelzijn. (Belga)