Vlozo vraagt met aandrang om ook alle personeel in de residentiële ouderenzorg te voorzien van beschermende materialen. Ondanks de recente levering van chirurgische mondmaskers is er in de woonzorgcentra nog steeds een tekort aan beschermende materiaal (FFP2-mondmaskers, beschermende kledij, beschermende brillen, enzovoort). De afwezigheid van dit beschermend materiaal leidt dan ook tot zeer veel onrust bij zorgmedewerkers. Vlozo vraagt om residenten en medewerkers uit de residentiële ouderenzorg prioritair te testen. Het is absoluut onwenselijk dat een mogelijk besmette medewerker bij gebrek aan duidelijkheid een potentieel risico vormt voor de bewoners van het woonzorgcentrum. Extra testing heeft ook het voordeel dat wie de ziekte reeds doorgemaakt heeft en immuun blijkt, prioritair kan worden ingezet bij de behandeling van covid-bewoners. Tot dusver gaf de Vlaamse overheid geen uitsluitsel over deze bijkomende testcapaciteit, zo stelt Vlozo vast. De uitbraak van het coronavirus leidt onvermijdelijk tot hoger absenteïsme en onzekerheid onder het zorgpersoneel, maar tot een hogere werklast voor het overige zorgpersoneel. Vlozo stelt voor dat zorgpersoneel uit andere sectoren, zoals thuiszorg, tijdelijk tewerkgesteld kan worden in woonzorgcentra. Ook hierover geeft de overheid weinig of geen duidelijkheid. Vlozo betreurt dat in de nieuwe richtlijnen van het Agentschap Zorg en Gezondheid nog steeds wordt gewezen op het verbod om bewoners preventief op de kamer te houden. Voor Vlozo moet de directie de nodige ruimte krijgen om een dergelijke maatregel in te voeren, indien er sprake is van een uitbraak van de voorziening. (Belga)

Vlozo vraagt met aandrang om ook alle personeel in de residentiële ouderenzorg te voorzien van beschermende materialen. Ondanks de recente levering van chirurgische mondmaskers is er in de woonzorgcentra nog steeds een tekort aan beschermende materiaal (FFP2-mondmaskers, beschermende kledij, beschermende brillen, enzovoort). De afwezigheid van dit beschermend materiaal leidt dan ook tot zeer veel onrust bij zorgmedewerkers. Vlozo vraagt om residenten en medewerkers uit de residentiële ouderenzorg prioritair te testen. Het is absoluut onwenselijk dat een mogelijk besmette medewerker bij gebrek aan duidelijkheid een potentieel risico vormt voor de bewoners van het woonzorgcentrum. Extra testing heeft ook het voordeel dat wie de ziekte reeds doorgemaakt heeft en immuun blijkt, prioritair kan worden ingezet bij de behandeling van covid-bewoners. Tot dusver gaf de Vlaamse overheid geen uitsluitsel over deze bijkomende testcapaciteit, zo stelt Vlozo vast. De uitbraak van het coronavirus leidt onvermijdelijk tot hoger absenteïsme en onzekerheid onder het zorgpersoneel, maar tot een hogere werklast voor het overige zorgpersoneel. Vlozo stelt voor dat zorgpersoneel uit andere sectoren, zoals thuiszorg, tijdelijk tewerkgesteld kan worden in woonzorgcentra. Ook hierover geeft de overheid weinig of geen duidelijkheid. Vlozo betreurt dat in de nieuwe richtlijnen van het Agentschap Zorg en Gezondheid nog steeds wordt gewezen op het verbod om bewoners preventief op de kamer te houden. Voor Vlozo moet de directie de nodige ruimte krijgen om een dergelijke maatregel in te voeren, indien er sprake is van een uitbraak van de voorziening. (Belga)