Sire,

Vergeeft U mijn directheid, maar de vraag die mij en vele burgers dringend van het hart moet laat niet langer op zich wachten: maakt U binnenkort de Koninklijk tuin in Laken publiek toegankelijk? Het Paleis liet al via verschillende mediakanalen weten niet meteen te willen reageren. Volgens royaltywatchers moeten we dit signaal interpreteren als een Koninklijke 'njet', maar daar neem ik geen genoegen mee. Ik ben er namelijk van overtuigd dat U, als Koning der Belgen, Brussel een warm hart toedraagt en de stad wil helpen omtoveren tot groene hoofdstad van Europa. Misschien geeft deze oproep u hiervoor een duwtje in de rug.

'Sire, maak van uw tuin een openbaar park'

Laat mij beginnen bij het kernargument: mensen hebben nood aan natuur. Groene ruimte is onmisbaar voor mensen hun fysieke en mentale gezondheid. Daarom ijveren mijn partij en ik overal voor meer openbaar groen. Ook in Brussel voeren wij al jarenlang actie om de stad groener te maken. Hoewel het Brussels gewest over relatief veel groen beschikt, valt op hoe ongelijk verdeeld de groene ruimte precies is.

Recht op openbaar groen

De armste en dichtstbevolkte wijken van Brussel - waaronder de kanaalzone waar het koninklijk domein van Laken zich bevindt - tellen slechts 0,5m² groen per inwoner. Hiertegenover staat een gemiddelde van 26m² per inwoner in het hele Gewest. Voor hun fysieke en mentale gezondheid is dat schadelijk. Het is zo ontzettend oneerlijk: de mensen die in de kanaalzone wonen hebben net als iedereen recht op openbaar groen.

Precies daarom opent uw Koninklijke tuin in Laken perspectieven. Uw Koninklijke tuin openstellen, zou de mensen uit de omgeving en daarbuiten de kans om te genieten van de natuur. Met een oppervlakte van 186 hectare is het een gigantisch grote groene ruimte. Dat is meer dan 250 voetbalterreinen. Of zoals journalist schreef: het is even groot als het koninkrijk Monaco en anderhalve keer zo groot als de gemeente Sint-Joost-ten-Node waar bijna 30.000 van uw landgenoten bij elkaar leven.

Koninklijke inspiratie uit Oslo

Daarnaast zou meer groen ook het algemeen beeld van Brussel ten goede komen. Steeds meer steden kiezen ervoor om meer parken en bomen aan te leggen, speelruimte voor kinderen te voorzien en vrije recreatiemogelijkheden te creëren. Zij bewijzen dat het anders kan, natuurlijk met een goed beheersplan dat ook aandacht heeft voor de biodiversiteit van de natuurlijke ruimte.

De Noorse koninklijke familie heeft dat alvast begrepen. Zij maken er geen probleem van om het mooie natuurdomein rond het paleis open te stellen. Hun recht op privacy wordt er uiteraard gerespecteerd en hun veiligheid evenzeer gegarandeerd. In uw meest recente toespraak zei u dat we het vertrouwen van de burger niet herstellen door muren op te trekken. Geef dan zelf ook het goede voorbeeld. Sloop die muur rond het paleis. Als U het Noorse voorbeeld volgt, heeft Brussel er een fantastische nieuwe groene zone bij.

Beste Sire, Waarde Vorst, wacht niet langer... En toon hoe modern koningschap er kan uitzien.

Sire,Vergeeft U mijn directheid, maar de vraag die mij en vele burgers dringend van het hart moet laat niet langer op zich wachten: maakt U binnenkort de Koninklijk tuin in Laken publiek toegankelijk? Het Paleis liet al via verschillende mediakanalen weten niet meteen te willen reageren. Volgens royaltywatchers moeten we dit signaal interpreteren als een Koninklijke 'njet', maar daar neem ik geen genoegen mee. Ik ben er namelijk van overtuigd dat U, als Koning der Belgen, Brussel een warm hart toedraagt en de stad wil helpen omtoveren tot groene hoofdstad van Europa. Misschien geeft deze oproep u hiervoor een duwtje in de rug. Laat mij beginnen bij het kernargument: mensen hebben nood aan natuur. Groene ruimte is onmisbaar voor mensen hun fysieke en mentale gezondheid. Daarom ijveren mijn partij en ik overal voor meer openbaar groen. Ook in Brussel voeren wij al jarenlang actie om de stad groener te maken. Hoewel het Brussels gewest over relatief veel groen beschikt, valt op hoe ongelijk verdeeld de groene ruimte precies is. De armste en dichtstbevolkte wijken van Brussel - waaronder de kanaalzone waar het koninklijk domein van Laken zich bevindt - tellen slechts 0,5m² groen per inwoner. Hiertegenover staat een gemiddelde van 26m² per inwoner in het hele Gewest. Voor hun fysieke en mentale gezondheid is dat schadelijk. Het is zo ontzettend oneerlijk: de mensen die in de kanaalzone wonen hebben net als iedereen recht op openbaar groen. Precies daarom opent uw Koninklijke tuin in Laken perspectieven. Uw Koninklijke tuin openstellen, zou de mensen uit de omgeving en daarbuiten de kans om te genieten van de natuur. Met een oppervlakte van 186 hectare is het een gigantisch grote groene ruimte. Dat is meer dan 250 voetbalterreinen. Of zoals journalist schreef: het is even groot als het koninkrijk Monaco en anderhalve keer zo groot als de gemeente Sint-Joost-ten-Node waar bijna 30.000 van uw landgenoten bij elkaar leven.Daarnaast zou meer groen ook het algemeen beeld van Brussel ten goede komen. Steeds meer steden kiezen ervoor om meer parken en bomen aan te leggen, speelruimte voor kinderen te voorzien en vrije recreatiemogelijkheden te creëren. Zij bewijzen dat het anders kan, natuurlijk met een goed beheersplan dat ook aandacht heeft voor de biodiversiteit van de natuurlijke ruimte. De Noorse koninklijke familie heeft dat alvast begrepen. Zij maken er geen probleem van om het mooie natuurdomein rond het paleis open te stellen. Hun recht op privacy wordt er uiteraard gerespecteerd en hun veiligheid evenzeer gegarandeerd. In uw meest recente toespraak zei u dat we het vertrouwen van de burger niet herstellen door muren op te trekken. Geef dan zelf ook het goede voorbeeld. Sloop die muur rond het paleis. Als U het Noorse voorbeeld volgt, heeft Brussel er een fantastische nieuwe groene zone bij. Beste Sire, Waarde Vorst, wacht niet langer... En toon hoe modern koningschap er kan uitzien.