Volgens de burgemeester is de inhoud van de twee edities, in het Frans en Nederlands, die aan inwoners worden bezorgd afhankelijk van de taalgemeenschap waartoe ze behoren, volledig identiek. Enkel op het vlak van cultuur zijn er verschillen, wat in lijn ligt met de taalwetgeving. De rechter heeft die gang van zaken mogelijk niet begrepen, reageert Maingain. Maingain zegt dat er twee edities zijn om economische en ecologische redenen. Eenzelfde, tweetalig magazine bezorgen aan alle inwoners zou een enorme papier- en geldverspilling betekenen, zegt hij. De gemeente bekijkt hoe ze kan ingrijpen in de twee vakantiemaanden waarin het magazine niet verschijnt. De Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg in Brussel veroordeelde Sint-Lambrechts-Woluwe voor het gemeentelijk informatieblad dat afzonderlijk in het Frans en het Nederlands gepubliceerd wordt. Het blad moet voortaan inhoudelijk identiek zijn in beide talen en moet op identieke wijze verspreid worden op straffe van een dwangsom van 1.000 euro per overtreding. (Belga)

Volgens de burgemeester is de inhoud van de twee edities, in het Frans en Nederlands, die aan inwoners worden bezorgd afhankelijk van de taalgemeenschap waartoe ze behoren, volledig identiek. Enkel op het vlak van cultuur zijn er verschillen, wat in lijn ligt met de taalwetgeving. De rechter heeft die gang van zaken mogelijk niet begrepen, reageert Maingain. Maingain zegt dat er twee edities zijn om economische en ecologische redenen. Eenzelfde, tweetalig magazine bezorgen aan alle inwoners zou een enorme papier- en geldverspilling betekenen, zegt hij. De gemeente bekijkt hoe ze kan ingrijpen in de twee vakantiemaanden waarin het magazine niet verschijnt. De Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg in Brussel veroordeelde Sint-Lambrechts-Woluwe voor het gemeentelijk informatieblad dat afzonderlijk in het Frans en het Nederlands gepubliceerd wordt. Het blad moet voortaan inhoudelijk identiek zijn in beide talen en moet op identieke wijze verspreid worden op straffe van een dwangsom van 1.000 euro per overtreding. (Belga)