De maatregel slaat potentieel op alle contractuele en statutaire gemeenteambtenaren van 55 jaar en ouder, die voltijds voor de gemeente werken. Volgens Emir Kir zullen het vakantiegeld, de eindejaarspremie en het pensioen berekend worden op basis van een voltijdse betrekking. Wie van de vierdagenweek wil gebruikmaken, moet minstens twee maanden voordien een aanvraag indienen. Het schepencollege beslist of de betrokkenen in aanmerking komen of niet, rekening houdend met garanties voor de continuïteit van de dienst. In totaal komen 120 mensen in aanmerking, of een vijfde van het gemeentepersoneel. Vanaf volgend jaar trekt Sint-Joost een bedrag uit van 700.000 euro. De beslissing moet na het zomerreces nog formeel bekrachtigd worden door de gemeenteraad. Ook het OCMW-personeel van de gemeente moet van een gelijkaardig systeem kunnen profiteren. Het comité gemeente-OCMW spreekt zich daarover uit in augustus. Bij het OCMW zouden minder mensen van de vierdagenweek kunnen genieten. Daarom volstaat een budget van 200.000 euro. "Met de maatregel zal Sint-Joost-ten-Node aan de top staan voor de sociale vooruitgang en het welzijn van de werknemers. We hopen dat de maatregel op termijn vanaf het begin van de loopbaan van kracht kan worden. De maatregel maakt ook een betere verdeling van het werk tussen de generaties mogelijk", aldus burgemeester Kir. (Belga)

De maatregel slaat potentieel op alle contractuele en statutaire gemeenteambtenaren van 55 jaar en ouder, die voltijds voor de gemeente werken. Volgens Emir Kir zullen het vakantiegeld, de eindejaarspremie en het pensioen berekend worden op basis van een voltijdse betrekking. Wie van de vierdagenweek wil gebruikmaken, moet minstens twee maanden voordien een aanvraag indienen. Het schepencollege beslist of de betrokkenen in aanmerking komen of niet, rekening houdend met garanties voor de continuïteit van de dienst. In totaal komen 120 mensen in aanmerking, of een vijfde van het gemeentepersoneel. Vanaf volgend jaar trekt Sint-Joost een bedrag uit van 700.000 euro. De beslissing moet na het zomerreces nog formeel bekrachtigd worden door de gemeenteraad. Ook het OCMW-personeel van de gemeente moet van een gelijkaardig systeem kunnen profiteren. Het comité gemeente-OCMW spreekt zich daarover uit in augustus. Bij het OCMW zouden minder mensen van de vierdagenweek kunnen genieten. Daarom volstaat een budget van 200.000 euro. "Met de maatregel zal Sint-Joost-ten-Node aan de top staan voor de sociale vooruitgang en het welzijn van de werknemers. We hopen dat de maatregel op termijn vanaf het begin van de loopbaan van kracht kan worden. De maatregel maakt ook een betere verdeling van het werk tussen de generaties mogelijk", aldus burgemeester Kir. (Belga)