Op 6 mei kondigden de stad en enkele bewoners van de Gedempte Zuiderdokken dat ze een minnelijk akkoord hadden bereikt voor het organiseren van evenementen op de Zuiderdokken. Daardoor zal de Sinksenfoor vanaf 2015 niet langer plaatsvinden op de Gedempte Zuiderdokken, maar moet het evenement op zoek naar een andere locatie in Antwerpen. "Wij kunnen dit verloop onmogelijk aanvaarden", zegt Francis Gruwez van OpenZuidOpen. "Hoewel de zes klagers inderdaad optraden als formele procespartijen in de lopende procedures, vertegenwoordigen zij in deze procedures in werkelijkheid heel wat meer bewoners. We stonden samen met hen zij aan zij in het bestrijden van de nieuwe bestemming van de Gedempte Zuiderdokken. Indien zij nu afstand doen van de lopende procedures en het op een akkoord gooien met de stad, worden ook de belangen van alle andere omwonenden ernstig geschonden." Volgens Meester Vandromme, advocaat van OpenZuidOpen, werd de actiegroep bij de opmaak van het akkoord tussen de stad Antwerpen en de zes bewoners op geen enkele wijze betrokken. "Ze werden niet betrokken bij de gesprekken en werden hierover niet ingelicht. Zij ontvingen nooit enig ontwerp van overeenkomst en konden bijgevolg al helemaal niet nagaan of deze overeenkomst ook de rechten van de vele andere bewoners vrijwaart." OpenZuidOpen stelde dinsdag zowel de stad Antwerpen als de bewuste zes bewoners in gebreke voor hun handelswijze, aldus Vandromme. (Belga)

Op 6 mei kondigden de stad en enkele bewoners van de Gedempte Zuiderdokken dat ze een minnelijk akkoord hadden bereikt voor het organiseren van evenementen op de Zuiderdokken. Daardoor zal de Sinksenfoor vanaf 2015 niet langer plaatsvinden op de Gedempte Zuiderdokken, maar moet het evenement op zoek naar een andere locatie in Antwerpen. "Wij kunnen dit verloop onmogelijk aanvaarden", zegt Francis Gruwez van OpenZuidOpen. "Hoewel de zes klagers inderdaad optraden als formele procespartijen in de lopende procedures, vertegenwoordigen zij in deze procedures in werkelijkheid heel wat meer bewoners. We stonden samen met hen zij aan zij in het bestrijden van de nieuwe bestemming van de Gedempte Zuiderdokken. Indien zij nu afstand doen van de lopende procedures en het op een akkoord gooien met de stad, worden ook de belangen van alle andere omwonenden ernstig geschonden." Volgens Meester Vandromme, advocaat van OpenZuidOpen, werd de actiegroep bij de opmaak van het akkoord tussen de stad Antwerpen en de zes bewoners op geen enkele wijze betrokken. "Ze werden niet betrokken bij de gesprekken en werden hierover niet ingelicht. Zij ontvingen nooit enig ontwerp van overeenkomst en konden bijgevolg al helemaal niet nagaan of deze overeenkomst ook de rechten van de vele andere bewoners vrijwaart." OpenZuidOpen stelde dinsdag zowel de stad Antwerpen als de bewuste zes bewoners in gebreke voor hun handelswijze, aldus Vandromme. (Belga)