Omdat de noden in de gehandicaptensector hoog zijn en de wachtlijsten lang, maakte de Vlaamse regering deze legislatuur 145 miljoen euro vrij voor capaciteitsuitbreiding. Uit de cijfers blijkt dat het aantal plaatsen voor personen met een handicap sinds 2010 gestegen is van 34.584 naar 37.420. Dat is een stijging van 2.836 plaatsen of 7,5 procent. Daarnaast is het aantal mensen met een persoonlijk assistentiebudget gestegen van 1.582 naar 2.075, of een stijging van 493 of 25 procent. Meer dan de helft van de bijkomende plaatsen werd gerealiseerd in Antwerpen (32 procent) en Oost-Vlaanderen (23 procent). Dat zijn ook de regio's met de grootste historische achterstand. "De investeringen die we de afgelopen jaren reeds hebben gedaan in de uitbreiding van de capaciteit moeten we dan ook onverminderd voortzetten en mogelijk nog verhogen", meent parlementslid Jans. (Belga)

Omdat de noden in de gehandicaptensector hoog zijn en de wachtlijsten lang, maakte de Vlaamse regering deze legislatuur 145 miljoen euro vrij voor capaciteitsuitbreiding. Uit de cijfers blijkt dat het aantal plaatsen voor personen met een handicap sinds 2010 gestegen is van 34.584 naar 37.420. Dat is een stijging van 2.836 plaatsen of 7,5 procent. Daarnaast is het aantal mensen met een persoonlijk assistentiebudget gestegen van 1.582 naar 2.075, of een stijging van 493 of 25 procent. Meer dan de helft van de bijkomende plaatsen werd gerealiseerd in Antwerpen (32 procent) en Oost-Vlaanderen (23 procent). Dat zijn ook de regio's met de grootste historische achterstand. "De investeringen die we de afgelopen jaren reeds hebben gedaan in de uitbreiding van de capaciteit moeten we dan ook onverminderd voortzetten en mogelijk nog verhogen", meent parlementslid Jans. (Belga)