Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke kreeg vanmiddag tijdens de plenaire vergadering in de Kamer vragen over de erg besmettelijke coronavarianten uit Groot-Brittannië en Zuid-Afrika van Karin Jiroflée (sp.a) en Patrick Prévot (PS). De sp.a-vicepremier schetste geen rooskleurig beeld. "B117 (de Britse variant, red.) circuleert ook in ons land", was hij duidelijk. Dat blijkt onder meer uit een pilootproject van professor Herman Goossens in Antwerpen, legde de minister uit. Daar zijn 17 recente verdachte clusters onderzocht, waarvan er 8 na een tweede specifieke PCR-test wel degelijk leken te wijzen op aanwezigheid van de Britse coronavariant. Concreet gaat het dan om 18 coronapatiënten. Van die 8 clusters is van 6 via genoomanalyse al bevestigd dat het wel degelijk om B117 ging. Bij de twee andere is die analyse nog niet gebeurd. Bovendien is er bij die mensen niet altijd een directe link met het buitenland, laat staan met Groot-Brittannië. Bij 3 van de 8 clusters is er geen verband met een ander land, bij de 5 anderen gaat het om banden met het Verenigd Koninkrijk maar ook met Libanon, Zwitserland en Dubaï. "Het zit dus breder verspreid", aldus Vandenbroucke, die wel benadrukte dat die patiënten en hun huisarts erg snel gecontacteerd zijn door de lokale gezondheidsinspecteur. Los van het Antwerpse proefproject stellen de federale testlaboratoria een significante stijging vast van stalen waarbij het zogenaamde s-gen ontbreekt, wat een aanwijzing kan zijn voor de aanwezigheid van de Britse variant. "Dat moet ons zorgen maken. We worden geconfronteerd met nieuw gevaar", aldus Vandenbroucke. Het coronacommissariaat is intussen gevraagd om de nieuwe gegevens mee te nemen in de analyse, zei de minister. Hij verwacht ten laatste morgenavond een advies. "Ik wacht die analyse af en ga me niet uitspreken over beslissingen rond nieuwe maatregelen. Maar de basisregels rond afstand, handen wassen en andere hygiënemaatregelen zijn even efficiënt ten opzichte van de nieuwe variant." (Belga)

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke kreeg vanmiddag tijdens de plenaire vergadering in de Kamer vragen over de erg besmettelijke coronavarianten uit Groot-Brittannië en Zuid-Afrika van Karin Jiroflée (sp.a) en Patrick Prévot (PS). De sp.a-vicepremier schetste geen rooskleurig beeld. "B117 (de Britse variant, red.) circuleert ook in ons land", was hij duidelijk. Dat blijkt onder meer uit een pilootproject van professor Herman Goossens in Antwerpen, legde de minister uit. Daar zijn 17 recente verdachte clusters onderzocht, waarvan er 8 na een tweede specifieke PCR-test wel degelijk leken te wijzen op aanwezigheid van de Britse coronavariant. Concreet gaat het dan om 18 coronapatiënten. Van die 8 clusters is van 6 via genoomanalyse al bevestigd dat het wel degelijk om B117 ging. Bij de twee andere is die analyse nog niet gebeurd. Bovendien is er bij die mensen niet altijd een directe link met het buitenland, laat staan met Groot-Brittannië. Bij 3 van de 8 clusters is er geen verband met een ander land, bij de 5 anderen gaat het om banden met het Verenigd Koninkrijk maar ook met Libanon, Zwitserland en Dubaï. "Het zit dus breder verspreid", aldus Vandenbroucke, die wel benadrukte dat die patiënten en hun huisarts erg snel gecontacteerd zijn door de lokale gezondheidsinspecteur. Los van het Antwerpse proefproject stellen de federale testlaboratoria een significante stijging vast van stalen waarbij het zogenaamde s-gen ontbreekt, wat een aanwijzing kan zijn voor de aanwezigheid van de Britse variant. "Dat moet ons zorgen maken. We worden geconfronteerd met nieuw gevaar", aldus Vandenbroucke. Het coronacommissariaat is intussen gevraagd om de nieuwe gegevens mee te nemen in de analyse, zei de minister. Hij verwacht ten laatste morgenavond een advies. "Ik wacht die analyse af en ga me niet uitspreken over beslissingen rond nieuwe maatregelen. Maar de basisregels rond afstand, handen wassen en andere hygiënemaatregelen zijn even efficiënt ten opzichte van de nieuwe variant." (Belga)