She Decides zag in 2017 het levenslicht, mede onder impuls van minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo (Open Vld) en samen met Nederland. Het was een reactie op de beslissing van VS-president Donald Trump om alle financiële steun stop te zetten aan buitenlandse organisaties die zich in het Zuiden inzetten voor veilige abortus, voorbehoedsmiddelen en gezinsplanning. Om de strijd internationaal voort te zetten, trekt de organisatie nieuwe boegbeelden aan. Naast Kamerlid en bekend tv-gezicht Liekens, gaat het om bijvoorbeeld Anne-Birgitte Albrectsen, de ceo van Plan International, de Amerikaanse filmmaker Lisa Russell en Mariela Belski, topvrouw bij Amnesty International in Argentinië. Minister De Croo vindt de keuze voor Liekens een evidentie. "She Decides heeft de voorbije jaren heel wat extra middelen losgemaakt voor de seksuele en reproductieve rechten en gezondheid van meisjes en vrouwen. Maar de strijd is allesbehalve gestreden. Goedele is dan ook de ideale figuur om de volgende jaren de She Decides-beweging te versterken. Met haar kennis van zaken én haar directe stijl is ze een belangrijke aanwinst voor She Decides en de internationale strijd voor meer gelijke kansen voor meisjes en vrouwen", vindt de minister. (Belga)

She Decides zag in 2017 het levenslicht, mede onder impuls van minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo (Open Vld) en samen met Nederland. Het was een reactie op de beslissing van VS-president Donald Trump om alle financiële steun stop te zetten aan buitenlandse organisaties die zich in het Zuiden inzetten voor veilige abortus, voorbehoedsmiddelen en gezinsplanning. Om de strijd internationaal voort te zetten, trekt de organisatie nieuwe boegbeelden aan. Naast Kamerlid en bekend tv-gezicht Liekens, gaat het om bijvoorbeeld Anne-Birgitte Albrectsen, de ceo van Plan International, de Amerikaanse filmmaker Lisa Russell en Mariela Belski, topvrouw bij Amnesty International in Argentinië. Minister De Croo vindt de keuze voor Liekens een evidentie. "She Decides heeft de voorbije jaren heel wat extra middelen losgemaakt voor de seksuele en reproductieve rechten en gezondheid van meisjes en vrouwen. Maar de strijd is allesbehalve gestreden. Goedele is dan ook de ideale figuur om de volgende jaren de She Decides-beweging te versterken. Met haar kennis van zaken én haar directe stijl is ze een belangrijke aanwinst voor She Decides en de internationale strijd voor meer gelijke kansen voor meisjes en vrouwen", vindt de minister. (Belga)