"Als advocaten van de familie betreuren wij de aanvallen in de pers en via Twitter van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken ten zeerste", aldus de advocaten in een persbericht zaterdagavond. "Sinds het begin van dit dossier werken wij op een rigoureuze manier en volgens de wensen van de familie. Daarom weigeren wij mee te gaan in de controverse die Theo Francken ten koste van de kinderen voert." Volgens het advocatencollectief vormen de belangen van de vier kinderen de kern van de stappen en procedures die in deze worden ondernomen. "Wie ook maar de minste moeite doet om zich te informeren, zal ontdekken dat de situatie van de Roma-bevolking in Servië, en in het bijzonder die van kinderen, rampzalig is", heet het. "Het indienen van een asielaanvraag voor deze kinderen is dan ook meer dan gerechtvaardigd. Bovendien zijn alle vier de kinderen geboren in België. Hun moeder is enkele jaren geleden als minderjarige in België aangekomen. Noch de moeder, noch de kinderen spreken Servisch. Het terugsturen van deze moeder en haar vier kinderen, van wie de jongste een jaar oud is, naar Servië zou hen rechtstreeks blootstellen aan schendingen van hun fundamentele mensenrechten. Ze zal alleen zijn, gescheiden van haar echtgenoot, dakloos, zonder werk en dus zonder inkomen. Het enige wat hen te wachten staat, zijn discriminatie, extreme armoede en een toekomst die niemand voor zijn eigen kinderen zou willen." (Belga)

"Als advocaten van de familie betreuren wij de aanvallen in de pers en via Twitter van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken ten zeerste", aldus de advocaten in een persbericht zaterdagavond. "Sinds het begin van dit dossier werken wij op een rigoureuze manier en volgens de wensen van de familie. Daarom weigeren wij mee te gaan in de controverse die Theo Francken ten koste van de kinderen voert." Volgens het advocatencollectief vormen de belangen van de vier kinderen de kern van de stappen en procedures die in deze worden ondernomen. "Wie ook maar de minste moeite doet om zich te informeren, zal ontdekken dat de situatie van de Roma-bevolking in Servië, en in het bijzonder die van kinderen, rampzalig is", heet het. "Het indienen van een asielaanvraag voor deze kinderen is dan ook meer dan gerechtvaardigd. Bovendien zijn alle vier de kinderen geboren in België. Hun moeder is enkele jaren geleden als minderjarige in België aangekomen. Noch de moeder, noch de kinderen spreken Servisch. Het terugsturen van deze moeder en haar vier kinderen, van wie de jongste een jaar oud is, naar Servië zou hen rechtstreeks blootstellen aan schendingen van hun fundamentele mensenrechten. Ze zal alleen zijn, gescheiden van haar echtgenoot, dakloos, zonder werk en dus zonder inkomen. Het enige wat hen te wachten staat, zijn discriminatie, extreme armoede en een toekomst die niemand voor zijn eigen kinderen zou willen." (Belga)