De Vlaamse regering en Vlaams minister van Werk Hilde Crevits hebben een conceptnota klaar om langdurig zieken vlotter aan de slag te krijgen. Het plan heeft drie grote doelstellingen: een mentaliteitswijziging realiseren, meer re-integratietrajecten om meer arbeidsongeschikten aan een job te helpen en meer inzetten op preventie. De SERV en het Overlegplatform Handicap en Arbeid scharen zich achter de grote lijnen van de conceptnota. Zo vinden ze het positief dat de VDAB een regierol zal opnemen voor werknemers met erkenning arbeidsongeschiktheid en dat er meer aandacht komt voor de rol van de behandelende arts. Toch hebben ze ook enkele bedenkingen bij het plan. Zo willen ze dat de VDAB steeds rekening houdt met de gezondheidstoestand van de persoon in kwestie en dat de dienst voldoende middelen krijgt voor de uitbreiding van zijn rol. Ook vinden de sociale partners en Handicap en Arbeid dat er meer ambitie mag zijn voor het luik preventie en werkbaar werk om langdurige ziekte te voorkomen. Zo wordt preventie "te eng geïnterpreteerd. "Er kan niet altijd worden voorkomen dat mensen (langdurig) ziek worden. Preventie moet er ook voor zorgen dat mensen met (chronische) gezondheidsproblemen hun job kunnen blijven uitoefenen indien zij dat wensen", klinkt het. Verder zijn er vragen over de invulling van de innovatieve, dynamische werkvormen om ziekte en werk zinvol te combineren en over het wegwerken van financiële onzekerheid. Tot slot vragen ze om de behandelende artsen meer te sensibiliseren over het nut van re-integratie en de uitwisseling van informatie tussen de betrokkenen te bevorderen. (Belga)

De Vlaamse regering en Vlaams minister van Werk Hilde Crevits hebben een conceptnota klaar om langdurig zieken vlotter aan de slag te krijgen. Het plan heeft drie grote doelstellingen: een mentaliteitswijziging realiseren, meer re-integratietrajecten om meer arbeidsongeschikten aan een job te helpen en meer inzetten op preventie. De SERV en het Overlegplatform Handicap en Arbeid scharen zich achter de grote lijnen van de conceptnota. Zo vinden ze het positief dat de VDAB een regierol zal opnemen voor werknemers met erkenning arbeidsongeschiktheid en dat er meer aandacht komt voor de rol van de behandelende arts. Toch hebben ze ook enkele bedenkingen bij het plan. Zo willen ze dat de VDAB steeds rekening houdt met de gezondheidstoestand van de persoon in kwestie en dat de dienst voldoende middelen krijgt voor de uitbreiding van zijn rol. Ook vinden de sociale partners en Handicap en Arbeid dat er meer ambitie mag zijn voor het luik preventie en werkbaar werk om langdurige ziekte te voorkomen. Zo wordt preventie "te eng geïnterpreteerd. "Er kan niet altijd worden voorkomen dat mensen (langdurig) ziek worden. Preventie moet er ook voor zorgen dat mensen met (chronische) gezondheidsproblemen hun job kunnen blijven uitoefenen indien zij dat wensen", klinkt het. Verder zijn er vragen over de invulling van de innovatieve, dynamische werkvormen om ziekte en werk zinvol te combineren en over het wegwerken van financiële onzekerheid. Tot slot vragen ze om de behandelende artsen meer te sensibiliseren over het nut van re-integratie en de uitwisseling van informatie tussen de betrokkenen te bevorderen. (Belga)