"De Vlaamse regering zit dankzij slimme beleidskeuzes op het juiste pad, maar moet nu ook echt vooruit gaan richting een digitale en duurzame maatschappij en gas geven om Europese koploper te worden", vindt Demuynck. Agoria is vooral tevreden met de nieuwe plannen rond de ontsluiting van digitale data, de ambitie voor waterstof en de doorbraak van 5G. "De economische en maatschappelijke uitdagingen waar we vandaag voor staan, zijn groot, maar iedere crisis brengt een opportuniteit", zegt Demuynck. "We kunnen niet langer wachten om broodnodige investeringen te doen in innovatie, duurzaamheid, talentontwikkeling, gezondheid en internationaal ondernemen. Deze beleidskeuzes moeten we ook volop ten gelde maken door gebruik te maken van de bijkomende Europese financieringsmogelijkheden. We vragen de regering dan ook om met een actieplan te komen om de bijkomende Europese middelen snel en efficiënt naar Vlaanderen te halen, maximaal in lijn met de Green Deal." Agoria Vlaanderen roept de Vlaamse regering onder meer op om de omschakeling naar de school van de toekomst voluit te ondersteunen. En inzake de circulaire economie moet absoluut een versnelling hoger geschakeld worden, klinkt het. Verder vraagt Agoria Vlaanderen ook om de Vlaamse onderzoeksinspanningen te valoriseren. "Naast steun voor onderzoek en ontwikkeling van technologie is het ook een belangrijke vereiste over de juiste talenten te beschikken. We kijken hier niet alleen naar de instroom van talent, maar ook levenslang leren bij werknemers wordt steeds belangrijker. Hiervoor vraagt Agoria de Vlaamse regering om dringend werk te maken van de leer-en loopbaanrekening", klinkt het. De technologiefederatie wijst tot slot ook op het belang voor een kleine economie als Vlaanderen om innovatie te kunnen versterken door ze wereldwijd te exporteren. Werkgeversorganisatie Voka meent dat de Septemberverklaring van Vlaams minister-president Jan Jambon een "stevige basis voor relance legt". "We zien een Vlaamse regering die echt werk wil maken van investeringen en innovatie, die de lat hoog legt om het verschil te maken en Vlaanderen te positioneren als een Europese topregio", zegt Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka. Voka schoof eerder zelf drie speerpunten naar voor in haar Plan Samen Groeien: een digitaler, duurzamer, en gezonder Vlaanderen. "Dat die speerpunten ook in het Vlaams relancebeleid zitten, stemt ons alvast tevreden. We zien heel wat productieve investeringen, die toelaten om de coronacrisis verder aan te pakken en een versnelling te plaatsen in de inhaalrace die we moeten lopen om aan te knopen bij de Europese top", aldus Maertens. Voor de Vlaamse bedrijven is het volgens Voka positief dat de ambitie om een tewerkstellingsgraad van 80 pct te bereiken, behouden blijft en dat er sterk geïnvesteerd wordt in mobiliteitsinfrastructuur om de fileproblematiek tegen te gaan. De extra middelen voor innovatieprojecten zullen de ondernemingen en de havens volgens de werkgeversorganisatie toelaten om versneld uit te groeien tot duurzame voortrekkers. De digitalisering van het onderwijs versterkt volgens Voka niet alleen de jongeren op de schoolbanken, maar ook wie al aan de slag is via afstandsonderwijs en levenslang leren. "De bijkomende brexit-middelen verzachten de impact van de harde brexit die eraan zit te komen. En met het Welvaartsfonds geeft de Vlaamse regering zelf een stevige voorzet om ook het slapend spaargeld van de burgers te investeren in de Vlaamse ondernemingen en economie", vindt Maertens. Voka vraagt wel aan de Vlaamse regering om het ambitieuze pakket maatregelen ook snel en gericht uit te voeren. "De ambitie zit juist, de toon is gezet. Nu komt het erop aan om dit ook onverkort waar te maken." (Belga)

"De Vlaamse regering zit dankzij slimme beleidskeuzes op het juiste pad, maar moet nu ook echt vooruit gaan richting een digitale en duurzame maatschappij en gas geven om Europese koploper te worden", vindt Demuynck. Agoria is vooral tevreden met de nieuwe plannen rond de ontsluiting van digitale data, de ambitie voor waterstof en de doorbraak van 5G. "De economische en maatschappelijke uitdagingen waar we vandaag voor staan, zijn groot, maar iedere crisis brengt een opportuniteit", zegt Demuynck. "We kunnen niet langer wachten om broodnodige investeringen te doen in innovatie, duurzaamheid, talentontwikkeling, gezondheid en internationaal ondernemen. Deze beleidskeuzes moeten we ook volop ten gelde maken door gebruik te maken van de bijkomende Europese financieringsmogelijkheden. We vragen de regering dan ook om met een actieplan te komen om de bijkomende Europese middelen snel en efficiënt naar Vlaanderen te halen, maximaal in lijn met de Green Deal." Agoria Vlaanderen roept de Vlaamse regering onder meer op om de omschakeling naar de school van de toekomst voluit te ondersteunen. En inzake de circulaire economie moet absoluut een versnelling hoger geschakeld worden, klinkt het. Verder vraagt Agoria Vlaanderen ook om de Vlaamse onderzoeksinspanningen te valoriseren. "Naast steun voor onderzoek en ontwikkeling van technologie is het ook een belangrijke vereiste over de juiste talenten te beschikken. We kijken hier niet alleen naar de instroom van talent, maar ook levenslang leren bij werknemers wordt steeds belangrijker. Hiervoor vraagt Agoria de Vlaamse regering om dringend werk te maken van de leer-en loopbaanrekening", klinkt het. De technologiefederatie wijst tot slot ook op het belang voor een kleine economie als Vlaanderen om innovatie te kunnen versterken door ze wereldwijd te exporteren. Werkgeversorganisatie Voka meent dat de Septemberverklaring van Vlaams minister-president Jan Jambon een "stevige basis voor relance legt". "We zien een Vlaamse regering die echt werk wil maken van investeringen en innovatie, die de lat hoog legt om het verschil te maken en Vlaanderen te positioneren als een Europese topregio", zegt Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka. Voka schoof eerder zelf drie speerpunten naar voor in haar Plan Samen Groeien: een digitaler, duurzamer, en gezonder Vlaanderen. "Dat die speerpunten ook in het Vlaams relancebeleid zitten, stemt ons alvast tevreden. We zien heel wat productieve investeringen, die toelaten om de coronacrisis verder aan te pakken en een versnelling te plaatsen in de inhaalrace die we moeten lopen om aan te knopen bij de Europese top", aldus Maertens. Voor de Vlaamse bedrijven is het volgens Voka positief dat de ambitie om een tewerkstellingsgraad van 80 pct te bereiken, behouden blijft en dat er sterk geïnvesteerd wordt in mobiliteitsinfrastructuur om de fileproblematiek tegen te gaan. De extra middelen voor innovatieprojecten zullen de ondernemingen en de havens volgens de werkgeversorganisatie toelaten om versneld uit te groeien tot duurzame voortrekkers. De digitalisering van het onderwijs versterkt volgens Voka niet alleen de jongeren op de schoolbanken, maar ook wie al aan de slag is via afstandsonderwijs en levenslang leren. "De bijkomende brexit-middelen verzachten de impact van de harde brexit die eraan zit te komen. En met het Welvaartsfonds geeft de Vlaamse regering zelf een stevige voorzet om ook het slapend spaargeld van de burgers te investeren in de Vlaamse ondernemingen en economie", vindt Maertens. Voka vraagt wel aan de Vlaamse regering om het ambitieuze pakket maatregelen ook snel en gericht uit te voeren. "De ambitie zit juist, de toon is gezet. Nu komt het erop aan om dit ook onverkort waar te maken." (Belga)