De drie Vlaamse bonden riepen vorige week de Vlaamse regering op om de werknemers te waarderen en te ondersteunen. "In de Septemberverklaring van minister-president Jambon kregen de werknemers als helden van vandaag een bedanking, maar hun plaats in de relance blijft vaag", luidt het in een reactie. De vakbonden verwelkomen de bijkomende aandacht voor de zorg en het zorgpersoneel en het onderwijs, maar hopen dat alle werknemers aandacht krijgen. "Zeker zij die er financieel zwakker voorstaan door de crisis, nu ook uit de lokale armoedebarometer blijkt dat de kwetsbaarheid toeneemt. We hebben gehoord wat er van de werknemers verwacht wordt, maar weinig over hoe we de onzekerheid waarin velen van hen verkeren gaan wegnemen." De aandacht voor digitalisering is volgens de bonden terecht, "maar de digitale kloof overwin je niet alleen met mensen warm maken, het gaat ook over digitale toegang en betaalbare voorzieningen". De vakbonden wijzen er ook op dat de budgettaire implicaties van de plannen nog uitgeklaard moeten worden. "Er ligt veel nadruk ligt op eenmalige maatregelen en ze steunen vooral op de beschikbaarheid van Europese middelen. De nood aan een structurele wijziging van prioriteiten en budgetten is nochtans groot." Ook onduidelijk is volgens de bonden hoe Vlaanderen het begrotingstraject ziet en waar de middelen de komende jaren vandaan zullen komen. "De regering moet absoluut vermijden dat de gewone mensen en werknemers voor de kosten van de crisis moeten opdraaien." ACV, ABVV en ACLVB verwachten dat de Vlaamse regering haar plannen voorlegt en verder uitwerkt in overleg met de sociale partners. (Belga)

De drie Vlaamse bonden riepen vorige week de Vlaamse regering op om de werknemers te waarderen en te ondersteunen. "In de Septemberverklaring van minister-president Jambon kregen de werknemers als helden van vandaag een bedanking, maar hun plaats in de relance blijft vaag", luidt het in een reactie. De vakbonden verwelkomen de bijkomende aandacht voor de zorg en het zorgpersoneel en het onderwijs, maar hopen dat alle werknemers aandacht krijgen. "Zeker zij die er financieel zwakker voorstaan door de crisis, nu ook uit de lokale armoedebarometer blijkt dat de kwetsbaarheid toeneemt. We hebben gehoord wat er van de werknemers verwacht wordt, maar weinig over hoe we de onzekerheid waarin velen van hen verkeren gaan wegnemen." De aandacht voor digitalisering is volgens de bonden terecht, "maar de digitale kloof overwin je niet alleen met mensen warm maken, het gaat ook over digitale toegang en betaalbare voorzieningen". De vakbonden wijzen er ook op dat de budgettaire implicaties van de plannen nog uitgeklaard moeten worden. "Er ligt veel nadruk ligt op eenmalige maatregelen en ze steunen vooral op de beschikbaarheid van Europese middelen. De nood aan een structurele wijziging van prioriteiten en budgetten is nochtans groot." Ook onduidelijk is volgens de bonden hoe Vlaanderen het begrotingstraject ziet en waar de middelen de komende jaren vandaan zullen komen. "De regering moet absoluut vermijden dat de gewone mensen en werknemers voor de kosten van de crisis moeten opdraaien." ACV, ABVV en ACLVB verwachten dat de Vlaamse regering haar plannen voorlegt en verder uitwerkt in overleg met de sociale partners. (Belga)