Een Brusselse vrouw stapte eind 2008 naar het EHRM omdat haar klachten, over verkrachting en aanranding van de eerbaarheid door een collega tussen 1996 en 1998, zonder gevolg bleven. De rechters van het EHRM beschouwden haar beweringen als een onmenselijke en vernederende behandeling, en in tegenspraak met artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. De Belgische autoriteiten hadden hun plicht om een echt onderzoek te voeren niet ingevuld.

Een Brusselse vrouw stapte eind 2008 naar het EHRM omdat haar klachten, over verkrachting en aanranding van de eerbaarheid door een collega tussen 1996 en 1998, zonder gevolg bleven. De rechters van het EHRM beschouwden haar beweringen als een onmenselijke en vernederende behandeling, en in tegenspraak met artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. De Belgische autoriteiten hadden hun plicht om een echt onderzoek te voeren niet ingevuld.