"De handleiding stelt leerkrachten, opvoeders, verzorgers, pedagogen, begeleiders en hulpverleners in staat om seksueel gedrag correct te beoordelen en pedagogisch adequaat te reageren", zegt Sensoa. "Het effect dat wij beogen, is dat kinderen en jongeren zich seksueel gezond ontwikkelen en erin slagen in seksualiteit en relaties, kracht en levensvreugde te vinden, ondanks hun eventuele problemen." Concreet bestaat "Buiten de lijnen" uit drie delen en bevat het 32 situatieschetsen en tekeningen als bijlage. In het eerste deel wordt uitgelegd hoe het Vlaggensysteem van Sensoa precies werkt, terwijl in het tweede deel specifiek ingegaan wordt op de seksuele ontwikkeling en hoe die eruit ziet bij kinderen met een beperking en bij kinderen na een trauma. Tot slot schetst de handleiding de uitdagingen, behoeften en competenties van professionals en hoe die omgezet kunnen worden in beleid. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Jo Vandeurzen (CD&V) is alvast tevreden met het initiatief. "Met 'Buiten de lijnen' zorgt Sensoa voor een houvast om seksueel (grensoverschrijdend) gedrag ook met kwetsbare kinderen en jongeren bespreekbaar te maken", zegt hij. "Meer dan een hulp bij het aanpakken van dergelijke situaties en eigenlijk nog veel belangrijker om preventief te kunnen werken, geeft de handleiding een houvast om op niveau van de organisatie of instelling professionals bij te staan." (Belga)

"De handleiding stelt leerkrachten, opvoeders, verzorgers, pedagogen, begeleiders en hulpverleners in staat om seksueel gedrag correct te beoordelen en pedagogisch adequaat te reageren", zegt Sensoa. "Het effect dat wij beogen, is dat kinderen en jongeren zich seksueel gezond ontwikkelen en erin slagen in seksualiteit en relaties, kracht en levensvreugde te vinden, ondanks hun eventuele problemen." Concreet bestaat "Buiten de lijnen" uit drie delen en bevat het 32 situatieschetsen en tekeningen als bijlage. In het eerste deel wordt uitgelegd hoe het Vlaggensysteem van Sensoa precies werkt, terwijl in het tweede deel specifiek ingegaan wordt op de seksuele ontwikkeling en hoe die eruit ziet bij kinderen met een beperking en bij kinderen na een trauma. Tot slot schetst de handleiding de uitdagingen, behoeften en competenties van professionals en hoe die omgezet kunnen worden in beleid. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Jo Vandeurzen (CD&V) is alvast tevreden met het initiatief. "Met 'Buiten de lijnen' zorgt Sensoa voor een houvast om seksueel (grensoverschrijdend) gedrag ook met kwetsbare kinderen en jongeren bespreekbaar te maken", zegt hij. "Meer dan een hulp bij het aanpakken van dergelijke situaties en eigenlijk nog veel belangrijker om preventief te kunnen werken, geeft de handleiding een houvast om op niveau van de organisatie of instelling professionals bij te staan." (Belga)