Op voorstel van commissievoorzitster Sabine de Bethune werd beslist om te werken met vijf clusters: de wijzigingen aan de Grondwet om de Senaat te hervormen, de wetsvoorstellen voor de hervorming van de Senaat, de politieke vernieuwing en samenvallende verkiezingen, de constitutieve autonomie van het Brussels gewest en de Duitstalige gemeenschap, en de gezamenlijke decreten. Vandaag werden de tientallen voorstellen toegelicht. Het gaat om de teksten die het institutioneel akkoord vertalen, maar ook een aantal teksten die eerder waren ingediend of neergelegd door het Vlaams Belang. Een aantal van deze teksten werd ingetrokken. De N-VA heeft geen voorstellen ingediend. Na de paasvakantie start dan de eigenlijke bespreking in de commissie. Intussen werkt het Uitvoeringscomité voor Institutionele Hervormingen voort aan de bevoegdheidsoverdrachten en de nieuwe financieringswet. Het comité, dat bestaat uit de premier, de twee staatssecretarissen voor Institutionele Hervormingen en vertegenwoordigers van de acht partijen die het institutioneel akkoord afgesloten hebben, heeft daarvoor enkele vergaderdagen voorzien in de tweede week van de paasvakantie. (ANA)

Op voorstel van commissievoorzitster Sabine de Bethune werd beslist om te werken met vijf clusters: de wijzigingen aan de Grondwet om de Senaat te hervormen, de wetsvoorstellen voor de hervorming van de Senaat, de politieke vernieuwing en samenvallende verkiezingen, de constitutieve autonomie van het Brussels gewest en de Duitstalige gemeenschap, en de gezamenlijke decreten. Vandaag werden de tientallen voorstellen toegelicht. Het gaat om de teksten die het institutioneel akkoord vertalen, maar ook een aantal teksten die eerder waren ingediend of neergelegd door het Vlaams Belang. Een aantal van deze teksten werd ingetrokken. De N-VA heeft geen voorstellen ingediend. Na de paasvakantie start dan de eigenlijke bespreking in de commissie. Intussen werkt het Uitvoeringscomité voor Institutionele Hervormingen voort aan de bevoegdheidsoverdrachten en de nieuwe financieringswet. Het comité, dat bestaat uit de premier, de twee staatssecretarissen voor Institutionele Hervormingen en vertegenwoordigers van de acht partijen die het institutioneel akkoord afgesloten hebben, heeft daarvoor enkele vergaderdagen voorzien in de tweede week van de paasvakantie. (ANA)