Daders nemen vaak hun tijd om met het slachtoffer in contact te komen door een hechte vertrouwensband op te bouwen. Daarbij maken ze vaak gebruik van de anonieme virtuele wereld en het open karakter van internet om in contact te komen met jongeren. Het CD&V-voorstel voert een strafverzwaring in voor offline grooming, maar schrijven ook een afzonderlijke strafbepaling voor online grooming in het Strafwetboek in. "Een strafverzwaring is nodig, niet alleen omwille van de uitgebreide planning en voorbedachtheid die van grooming uitgaat, maar vooral omwille van de kwalijke effecten die het heeft op het kind: schaamte, angst, schuldgevoelens en moeilijkheden om vertrouwensrelaties op te bouwen", aldus Franssen. Sabine de Bethune wijst ook op de noodzaak om de bestaande wetgeving te moderniseren. "Het is de taak van de overheid om zoveel mogelijk gelijke tred te houden met ontwikkelingen in de techniek, en wetgeving waar nodig aan te passen, om een noodzakelijk antwoord te bieden op een snelgroeiend en zorgwekkend fenomeen. Van een afzonderlijke strafbaarstelling gaat bovendien een belangrijk signaal uit". (AHO)

Daders nemen vaak hun tijd om met het slachtoffer in contact te komen door een hechte vertrouwensband op te bouwen. Daarbij maken ze vaak gebruik van de anonieme virtuele wereld en het open karakter van internet om in contact te komen met jongeren. Het CD&V-voorstel voert een strafverzwaring in voor offline grooming, maar schrijven ook een afzonderlijke strafbepaling voor online grooming in het Strafwetboek in. "Een strafverzwaring is nodig, niet alleen omwille van de uitgebreide planning en voorbedachtheid die van grooming uitgaat, maar vooral omwille van de kwalijke effecten die het heeft op het kind: schaamte, angst, schuldgevoelens en moeilijkheden om vertrouwensrelaties op te bouwen", aldus Franssen. Sabine de Bethune wijst ook op de noodzaak om de bestaande wetgeving te moderniseren. "Het is de taak van de overheid om zoveel mogelijk gelijke tred te houden met ontwikkelingen in de techniek, en wetgeving waar nodig aan te passen, om een noodzakelijk antwoord te bieden op een snelgroeiend en zorgwekkend fenomeen. Van een afzonderlijke strafbaarstelling gaat bovendien een belangrijk signaal uit". (AHO)