Hoewel België met 25,7 donoren per miljoen inwoners op Spanje na het best scoort volgens cijfers van Eurotransplant, groeien de wachtlijsten aan, stelt Louis Ide, die steun kreeg van collega's van de zes meerdeheidspartijen. Hoewel orgaandonatie na het overlijden volgens de wet de regel is - men kan in het Rijksregister wel uitdrukkelijk verzetten tegen orgaandonatie -, weigert de familie in 12 procent van de gevallen. Met de invoering van een donorkaart, uitgereikt door de huisarts als vertrouwenspersoon, zou dit aantal moeten dalen. De donorkaart wordt ingevoerd in afwachting van mogelijke digitalisering via de e-ID (die dan eventueel in contact staat met de kruispuntbank). Rik Torfs onthield zich omdat er geen koppeling is met de kruispuntbank, wat de effectiviteit van de kaart erg verminderd, terwijl Cécile Thibaut nog verdere verduidelijking had gewild via hoorzittingen. Beide commissies stemden ook in met een ontwerp dat eerder unaniem door de Kamer werd aangenomen en de kwaliteit en veiligheid van menselijke organen voor transplantatie moet garanderen. Ook moet de tekst ervoor zorgen dat een orgaan kan worden getraceerd tijdens de hele keten, dus van bij de donor tot de ontvanger. (MVL)

Hoewel België met 25,7 donoren per miljoen inwoners op Spanje na het best scoort volgens cijfers van Eurotransplant, groeien de wachtlijsten aan, stelt Louis Ide, die steun kreeg van collega's van de zes meerdeheidspartijen. Hoewel orgaandonatie na het overlijden volgens de wet de regel is - men kan in het Rijksregister wel uitdrukkelijk verzetten tegen orgaandonatie -, weigert de familie in 12 procent van de gevallen. Met de invoering van een donorkaart, uitgereikt door de huisarts als vertrouwenspersoon, zou dit aantal moeten dalen. De donorkaart wordt ingevoerd in afwachting van mogelijke digitalisering via de e-ID (die dan eventueel in contact staat met de kruispuntbank). Rik Torfs onthield zich omdat er geen koppeling is met de kruispuntbank, wat de effectiviteit van de kaart erg verminderd, terwijl Cécile Thibaut nog verdere verduidelijking had gewild via hoorzittingen. Beide commissies stemden ook in met een ontwerp dat eerder unaniem door de Kamer werd aangenomen en de kwaliteit en veiligheid van menselijke organen voor transplantatie moet garanderen. Ook moet de tekst ervoor zorgen dat een orgaan kan worden getraceerd tijdens de hele keten, dus van bij de donor tot de ontvanger. (MVL)